Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύνου θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημαρχείου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, είναι τα εξής:

-Συζήτηση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ρεθύμνου - Πειραιά.
- Λήψη απόφασης για τρόπο ανάθεσης της μελέτης «Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Ρεθύμνου».
- Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη ανάπλασης - διαμόρφωσης παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού μουσείου».
- Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Κυκλοφοριακή και λειτουργική αξιολόγηση προσπελασιμότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ρεθύμνης».
- Έγκριση υποβολής πρότασης και υπογραφή κειμένου συνεργασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κρήτης.
- Λήψη απόφασης για την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ και στις Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων και Νικ. Φωκά.
- Έγκριση της 82/11 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.
- Καθορισμός τιμής ενοικιάσεως αιγιαλού για παραλιακά ξενοδοχεία.
- Λήψη απόφασης για λύση των συμβάσεων για την εκπόνηση των μελετών Μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Τοπικών Διαμερισμάτων Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά.