Στα 9,967 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου, από 7,328 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Δευτέρα.

Το ίδιο διάστημα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου διαμορφώθηκαν στα 6,101 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2,542 δισ. ευρώ αφορούν χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τα 1,721 δισ. χρέη των νοσοκομείων, τα 892 εκατ. ευρώ χρέη των υπουργείων και τα υπόλοιπα 738 εκατ. ευρώ οφειλές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο τετράμηνο ανήλθε σε 10,602 δισ. ευρώ, ενώ έλλειμμα 512,5 εκατ. ευρώ παρουσίασαν και οι Οργανισμοι Κοινωνικής Ασφάλισης και τα Νοσοκομεία. 

Τα Νομικά Πρόσωπα εμφάνισαν πλεόνασμα 230 εκατ. ευρώ, ενώ πλεόνασμα 917 εκατ, ευρώ παρουσίασαν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, τον Απρίλιο πολύ υψηλά ήταν τα ποσοστά ανταπόκρισης των φορέων του Δημοσίου σε ό,τι αφορά την αποστολή των οικονομικών τους στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους, όπως και τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία κατά 99,71%, τα νομικά πρόσωπα κατά 97,74% και οι δημόσιες επιχειρήσεις κατά 91,30%.