Η ρήτρα νομίσματος δεν είναι κάτι που προέβλεπε πάντα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου. Για παράδειγμα, σε διαγωνισμό που είχε διακηρύξει τον Μάιο του 2011 με αντικείμενο την παραχώρηση χρήσης χώρου στη μαρίνα Ρεθύμνου για τη λειτουργία επισκευαστικής ζώνης μικρών σκαφών έθετε ως οικονομική υποχρέωση για τον ανάδοχο «το αντάλλαγμα ως και κάθε προσαύξηση να καταβάλλεται σε ευρώ».

«Το αντάλλαγμα ως και κάθε προσαύξηση θα καταβάλλεται σε ευρώ ή στο εκάστοτε νόμισμα της Ελλάδας». Αυτός ο όρος περιλαμβάνεται τουλάχιστον σε δύο διαγωνισμούς που αποφάσισε να προκηρύξει το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο αντίστοιχα.

Ειδικότερα, αποτελεί μέρος της διακήρυξης των διαγωνισμών σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις των αναδόχων στο πλαίσιο παραχώρησης από το Ταμείο δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεων για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Πρώτος διαγωνισμός

Ο πρώτος διαγωνισμός του οποίο η προκήρυξη εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ταμείου τον Φεβρουάριο, αφορούσε στην παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης με αντάλλαγμα θαλάσσιου χώρου στο λιμάνι του Ρεθύμνου, εντός της λιμενολεκάνης, για την τοποθέτηση πλωτών ναυπηγημάτων κατάλληλων σκαφών και λειτουργία επ’ αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δεύτερος διαγωνισμός

Ο δεύτερος διαγωνισμός που βρίσκεται σε ισχύ και εγκρίθηκε η προκήρυξή του τον Μάρτιο αφορά στην παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης με αντάλλαγμα τμήματος κτιρίου στην είσοδο του ενετικού λιμανιού του Ρεθύμνου για τη λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ενέκρινε το Δ.Σ. του Ταμείου, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει μεταξύ άλλων να λάβουν υπόψη τους ότι ο χώρος των 33,87 τ.μ. που διατίθεται θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου έναντι ελαχίστου ποσού 900 ευρώ μηνιαίως και ότι «το αντάλλαγμα ως και κάθε προσαύξηση θα καταβάλλεται σε ευρώ ή στο εκάστοτε νόμισμα της Ελλάδος». Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στην προσφορά θα αναγράφεται ρητώς ο όρος ότι ο εκμεταλλευτής έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου προφανώς μέσω του όρου που βάζει στους υποψήφιους αναδόχους των διαγωνισμών αναφορικά με το νόμισμα επιχειρεί να διασφαλίσει τα μελλοντικά του έσοδα σε περίπτωση εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη.

Και βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο έκανε πάντα. Για παράδειγμα, σε διαγωνισμό που είχε διακηρύξει τον Μάιο του 2011 με αντικείμενο την παραχώρηση χρήσης χώρου στη μαρίνα Ρεθύμνου για τη λειτουργία επισκευαστικής ζώνης μικρών σκαφών έθετε ως οικονομική υποχρέωση για τον ανάδοχο «το αντάλλαγμα ως και κάθε προσαύξηση να καταβάλλεται σε ευρώ». Χωρίς, δηλαδή, να προσθέτει τη φράση «ή στο εκάστοτε νόμισμα της Ελλάδος».

Ο διαγωνισμός, του οποίου η προκήρυξη εγκρίθηκε τον περασμένο Μάρτιο, προβλέπεται να διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 28 Μαΐου. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την από οικονομικής απόψεως πιο συμφέρουσα προσφορά. Εάν ο διαγωνισμός αποτύχει, θα επαναληφθεί στις 4 Ιουνίου. Εάν και τη δεύτερη φορά αποτύχει, το Δ.Σ. του Ταμείου θα καθορίσει νέους όρους διακήρυξης και η διαδικασία θα επαναληφθεί ή θα αναθέσει απευθείας την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου σε ενδιαφερομένους που έχουν τις νόμιμες προδιαγραφές χρήσης δραστηριοποίησης.

Για την ιστορία και μόνον, θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε διαχείριση και λειτουργία επιχειρήσεων γραφείων γενικού τουρισμού. Ενας άλλος όρος; «Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον εκμεταλλευτή την απομάκρυνση οιουδήποτε υπαλλήλου της επιχείρησης εφόσον διατυπωθούν παράπονα ή κριθεί αιτιολογημένα ότι δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα προσόντα εντιμότητας, συμπεριφοράς, ήθους και εμφάνισης».

Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση

Το βασικό ερώτημα που τίθεται με βάση τους όρους πληρωμών που περιλαμβάνονται στους δύο διαγωνισμούς είναι τι μπορεί να σηματοδοτήσει για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας το επόμενο διάστημα το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν, μαζικά, και άλλοι φορείς την πρακτική του Λιμενικού Ταμείου στο Ρέθυμνο.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονταν κατά καιρούς κρούσματα πιέσεων από ξένους οργανισμούς προς ελληνικές επιχειρήσεις και δη τουριστικές να υπογράψουν συμβόλαια με ρήτρα εθνικού νομίσματος. Οι πιέσεις των ξένων σε αρκετές των περιπτώσεων οδήγησαν τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενδώσουν, σε μία προσπάθεια να μη βρεθούν εκτός αγοράς. Δεν αποκλείεται το σκηνικό αυτό, αν δεν αλλάξει το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της χώρας, να επαναληφθεί και τους επόμενους μήνες, που θα ξεκινήσει η υπογραφή των συμβολαίων για τη σεζόν του 2016.

Πηγή: kathimerini.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook