Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη πανεπιστημίων QS WORLD UNIVERSITY RANKING για το έτος 2014, το Πολυτεχνείο Κρήτης βρίσκεται παγκόσμια στα τετρακόσια πρώτα Ιδρύματα με Σχολές Μηχανικών (QS World University Rankings by Faculty – Engineering and Technology).

Τα άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια που μπήκαν στην ίδια κατάταξη είναι τα παρακάτω: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. 

Στις κατατάξεις ανά αντικείμενο (QS World University Rankings by Subject), η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κατατάσσεται παγκόσμια στις θέσεις 251-300, στο αντικείμενο Environmental Sciences. Σε αυτή την κατάταξη,  βρίσκεται μόνο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 101-150.  

Οφείλεται να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία της διεθνούς κατάταξης ανά αντικείμενο βασίζεται σε 3 κριτήρια: ακαδημαϊκή φήμη/αναγνώριση (academic reputation), εργοδοτική αναγνώριση (employer reputation) και την απήχηση στην έρευνα (research impact) σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus.

Όσον αφορά το τελευταίο κριτήριο, οι μετρήσεις αποτυπώνονται σύμφωνα το συνολικό αριθμό αναφορών στο σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων και δε λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού του κάθε ιδρύματος.

Με άλλα λόγια, το Πολυτεχνείο Κρήτης κατάφερε, παρά το γεγονός ότι είναι από τα μικρότερα σε ανθρώπινο δυναμικό ελληνικά Ιδρύματα, να είναι ανταγωνιστικό όχι μόνο σε σχέση με τα μεγαλύτερα σε μέγεθος Ιδρύματα της χώρας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook