Ο Δήμος Πλατανιά,  στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.)  ,σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΣΕΜ) του Δήμου Πλατανιά (σύμφωνα με την υπ αριθμ.440/2011 απόφαση του Δ.Σ.), απευθύνει  δημόσια πρόκληση στη κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν στο Δήμο Πλατανιά, όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, έως την Παρασκευή 22/05/2015 προκειμένου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την ανάδειξη δυο (2) μελών, εκπροσώπων της κοινότητας των μεταναστών, στο Σ.Ε.Μ.,  από τους αλλοδαπούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την εκλογή.

Ο Δήμος Πλατανιά θα εκτυπώσει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την 07/06/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Γερανίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο δήμο.

Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων, οι εκπρόσωποι της κοινότητας των μεταναστών επιλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισμού των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook