Υπόμνημα προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων απέστειλε ο Σύλλογος Εκπ/κων Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Ρεθύμνου.

Αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν:

Ως εκπαιδευτικό κίνημα οφείλουμε να επισημάνουμε τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου αλλά και το χαρακτήρα- ρόλο που καλείται να διαδραματίσει για το μέλλον του τόπου.
Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση της κυβέρνησης με την κοινωνία αναγνωρίζοντας, σε πρώτη φάση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο εκπαιδευτικός-εργαζόμενος-πολίτης.

Η διάθεση της κυβέρνησης για διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους φορείς και τα σωματεία αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα για τις αλλαγές που απαιτούνται σε κάθε τομέα του κοινωνικού βίου. Πόσω μάλλον στην εκπαίδευση που με τις κατάλληλες, κοινής αποδοχής, αλλαγές μπορεί η ελληνική κοινωνία να ανακτήσει ουσιαστικό ρόλο στις νέες συνθήκες εποχής που διαφαίνονται.

Με την παραπάνω οπτική τα αιτήματά μας κατηγοριοποιούνται σε 3 βασικές αλληλένδετες ομάδες και σε δύο γενικότερες κατευθύνσεις.

1η ομάδα τα αιτήματα για μια πραγματική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό πάνω στο οποίο βασίζεται το δημόσιο σχολείο, δηλ στον εκπαιδευτικό.

2η ομάδα τα αιτήματα για ουσιαστική στήριξη και βελτίωση του δημόσιου σχολείου (λειτουργικά και ως προς την αναμόρφωσή του).

3η ομάδα αιτημάτων για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων και γενικότερα την εγκαθίδρυση δημοκρατικών διαδικασιών στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης (εναλλακτικό μοντέλο διοίκησης).

Οι δύο κατευθύνσεις είναι: 

α) οι αλλαγές που απαιτούν απλά πολιτική βούληση-άμεσης απόκρισης ή & μακράς σχεδίασης (θεσμικές αλλαγές) και 
β) οι αλλαγές που απαιτούν χρήματα-μακροεπίπεδης σχεδίασης (σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και προοπτικές της χώρας). 

Στη βάση αυτή διεκδικούμε την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων αιχμής:

Α1. Αιτήματα που ανήκουν στην 1η ομάδα δηλ. τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού:

•    Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση (νόμος 3848/2010, Π.Δ. 152/2013), το πειθαρχικό δίκαιο (νόμος 4093/2012 και ειδικότερα της υποπαραγράφου Ζ3, του 4057/13 και της εγκυκλίου  Φ277/412/14476/Δ2 στις 19/11/2012). Έναρξη της συζήτησης για τη διαμόρφωση μιας πραγματικής πρότασης αξιολόγησης που θα στηρίζει το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό και θα λειτουργεί ανατροφοδοτικά με στόχο τη βελτίωση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διδακτική πράξη.
•    Κατάργηση του Π.Δ. 48/28-2-2014 για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•    Να γίνονται μόνο εθελοντικές μετατάξεις και μεταθέσεις. 
•    Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις και αποσπάσεις) να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος κάθε σχολικού έτους (δηλ. το αργότερο μέχρι 21 Ιουνίου) ώστε κάνε νέα σχολική χρονιά να ξεκινά με πλήρη στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων.
•    Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και των εφαρμοστικών νόμων που επηρεάζουν την Κοινωνική Ασφάλιση και τις συντάξεις.
•    Αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων με την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.
•    Κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών και την καθιέρωσης της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
•    Αποκατάσταση των αδικιών και των απωλειών μισθολογικά και θεσμικά.
•    Κατάργηση της σύνδεσης της βαθμολογικής-μισθολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση, να ξεπαγώσει η ωρίμανση στους υφιστάμενους βαθμούς και να γίνει επανακατάταξη ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας (κατάργηση των ποσοστώσεων). 
•    Κατάργηση του νέου μισθολογίου/φτωχολογίου (Ν.4024) και επαναφορά της ακώλυτης μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης.
•    Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού & αντίστοιχα σύνταξης.
•    Ανώτατο όριο 20 μαθητές ανά τάξη, 15 νήπια-προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α’ και Β’ τάξης του Δημοτικού.
•    Εξίσωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών της Α/θμιας με αυτό της Β/θμιας.
•    Καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, περιοδικού χαρακτήρα με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
•    Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο που διδάσκουν (π.χ. στο ΕΑΠ με ποσοστό συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και στα αντίστοιχα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας).
•    Επαναφορά της εκπαιδευτικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 
•    Αναγνώριση της θητείας στο στρατό των ανδρών εκπαιδευτικών ως  προϋπηρεσία και  ως συντάξιμη περίοδος (αναλογικά σύμφωνα με τους μήνες υπηρέτησης).
•    Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών (εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ) να γίνονται σε όλα τα οργανικά κενά.
•    Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών (εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ) να γίνονται σε όλα τα πραγματικά λειτουργικά κενά που υπάρχουν. 

Ειδικά αιτήματα για τους αναπληρωτές

•    Ίδια δικαιώματα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με τους μόνιμους (μισθολογικά, άδειες κλπ).
•    Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους (δηλ. και της περιόδου 2010-2012) και για το επόμενο σχολικό έτος διορισμοί σύμφωνα με αυτόν και τους επιτυχόντες (όπου υπάρχουν) στον ΑΣΕΠ [για την κατάταξη στους πίνακες με σειρά να ισχύει ιεραρχικά: α)προϋπηρεσία, β) κοινωνικά κριτήρια (ειδικών κατηγοριών, σοβαρές ασθένειες, πολύτεκνοι κλπ) γ)εξεταστική περίοδος λήψης πτυχίου, δ)βαθμός πτυχίου, ε)ημέρα λήψης πτυχίου].
•    Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών με αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.
•    Να απεγκλωβιστούν σταδιακά οι διορισμοί των εκπαιδευτικών από διαγωνισμούς επιλογής (το πτυχίο μας αποτελεί το μοναδικό τυπικό προσόν διορισμού και δεν μπορεί να αμφισβητείται η εγκυρότητά του).
•    Να δίδεται η δυνατότητα στους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να ανακαλούν τη συμμετοχή τους στους πίνακες των αναπληρωτών εφόσον έχουν βρει άλλη εργασία και να περιοριστεί ή ακόμα και να καταργηθεί, σε περίπτωση που δεν αποδεχθούν την πρόσληψή τους, η “ποινή” για τη μη συμμετοχή τους τα επόμενα 2 χρόνια στους πίνακες αναπληρωτών.
•    Να δίδεται η δυνατότητα για αμοιβαίες μετακινήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (από περιοχή σε περιοχή) ύστερα από αίτησή τους και σε εύλογο χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους.
•    Να δίδεται η δυνατότητα της συμμετοχής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλες τις επιμορφώσεις που παρέχονται στους μόνιμους (π.χ. συμμετοχή στις επιμορφώσεις ΤΠΕ β επιπέδου κλπ).


Α2. Αιτήματα που ανήκουν στη 2η ομάδα δηλ. τη στήριξη και βελτίωση του δημόσιου σχολείου (λειτουργικά και ως προς την αναμόρφωσή του):

•    Ενιαίο δημόσιο, δωρεάν, υποχρεωτικό 14χρονο σχολείο (με τη 2χρονη φοίτηση στο νηπιαγωγείο). 
•    Δημόσια και δωρεάν, δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. 
•    Εξασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών.
•    Διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων και αντίστοιχα βιβλίων (ή λογική καθιέρωσης επιλογής σχολικών εγχειριδίων από τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών).
•    Ένας τύπος σχολείου με κατάργηση των σχολείων διαφορετικών ταχυτήτων. 
•    Δυνατότητα λειτουργίας διαφορετικών μορφών σχολικών μονάδων (τύπου πειραματικών σχολείων) με ειδική αδειοδότηση από τα τοπικά υπηρεσιακά συμβούλια και έγκριση του υπουργείου παιδείας, μετά από κατάθεση αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος εναρμονιζόμενο με το αναλυτικό πρόγραμμα. 
•    Κάλυψη όλων των οργανικών κενών με μόνιμο προσωπικό (μόνιμους διορισμούς) και των λειτουργικών με αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.
•    Έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για τις λειτουργικές ανάγκες που υπάρχουν.
•    Αφορολόγητο πετρέλαιο για τα σχολεία, απαλλαγή των σχολείων από την πληρωμή των ΔΕΚΟ, απαλλαγή ΦΠΑ για τις σχολικές επιτροπές, που αφορούν τις δαπάνες για προμήθεια αναλωσίμων.
•    Επανίδρυση σχολείων που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν σε όσες περιπτώσεις έγιναν χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
•    Ίδρυση νέων σχολικών μονάδων όπου υπάρχει αναγκαιότητα με νέες εγκαταστάσεις.
•    Πρόγραμμα ανάπτυξης των δομών του νηπιαγωγείου για να γίνει επιτέλους  πράξη η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Μαζικοί διορισμοί μόνιμων νηπιαγωγών. Δύο νηπιαγωγοί στα τμήματα που σήμερα έχουν 25 παιδιά. Τμήματα ένταξης και ειδικά νηπιαγωγεία για τα παιδιά που οι οικογένειες εξαναγκάζονται και τα κρατούν στο σπίτι. Η λειτουργία των ολοήμερων νηπιαγωγείων πρέπει να καλύπτει πρώτα και κύρια της ανάγκες του παιδιού, με μαγειρεία και τραπεζαρία, με διασφάλιση χώρων ξεκούρασης, με βοηθητικό προσωπικό, με υγιεινή διαμονή.
•    Μόνιμες δομές αντισταθμιστικής αγωγής στα σχολεία Γενικής Αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλες στηρίξεις, τμήματα υποδοχής, τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας)

Ειδική Αγωγή 

•    Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή. Με μόνιμες δομές, στήριξη των ΚΕΔΔΥ και διαμόρφωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών ανά ομάδα σχολείων και στελεχωμένα με ειδικό προσωπικό (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ).
•    Άμεση και γενναία χρηματοδότηση της Ειδικής Αγωγής. 
•    Κάθε παιδί με Ειδικές Ανάγκες να έχει το κατάλληλο γι' αυτό σχολείο, να φοιτά δηλαδή υποχρεωτικά στη δημόσια εκπαίδευση και στη δομή που έχει ανάγκη. Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του.
•    Προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες όπως επίσης και κατασκευή κατάλληλων κτιρίων και εμπλουτισμός με το απαραίτητο εποπτικό και διαγνωστικό υλικό.
•    Ιδρύσεις τμημάτων ένταξης όπου είναι απαραίτητο, καθώς αυτές έχουν παγώσει εδώ και  τέσσερα χρόνια.

Α3. Αιτήματα που ανήκουν στην 3η ομάδα δηλ. τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων και γενικότερα την εγκαθίδρυση δημοκρατικών διαδικασιών στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης:

•    Εγκαθίδρυση νέων δημοκρατικών (αμεσοδημοκρατικών) διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων π.χ. με ενίσχυση των εκπαιδευτικών σε αποφάσεις που αφορούν τα σχολεία και τις υπηρεσιακές μεταβολές (μέσω της ενίσχυσης της εκπροσώπησης στα υπηρεσιακά συμβούλια και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων).
•    Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο. Ο σύλλογος διδασκόντων να αποτελεί βασικό όργανο διοίκησης.
•    Επαναφορά των αιρετών στα πειθαρχικά συμβούλια.
•    Να έχει καθοριστικό ρόλο η άποψη των εκπαιδευτικών στη στελέχωση της διοίκησης των Σχολείων, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων (εξέταση πρότασης για αιρετή διοίκηση στην εκπαίδευση).
•    Επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των μονοπρόσωπων οργάνων (Διευθυντές Σχολείων, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Περιφερειακοί Διευθυντές) και ενίσχυση των συλλογικών οργάνων (Σύλλογοι Διδασκόντων, ΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΠΕ/ΚΥΣΠΕ).
•    Οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης για την τοποθέτηση των νεοπροσλαμβανόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε κενές θέσεις να μεταφερθούν άμεσα στα υπηρεσιακά συμβούλια για να μην παρατηρούνται πια φαινόμενα αδιαφάνειας και πολλές φορές διαπλοκής. 
•    Οι επανατοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (μετά από πάσης φύσεως άδειες) στις θέσεις τους ή σε κενές θέσεις, οι οποιεσδήποτε μετακινήσεις για το συμφέρον της υπηρεσίας κλπ να πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων και όχι των διευθυντών εκπαίδευσης όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
•    Η θέσπιση της ένταξης των αιρετών στα συμβούλια ανάδειξης κενών ειδικής αγωγής για τους συναδέλφους της παράλληλης στήριξης.
•    Να καταργηθεί η προνομιακή μεταχείριση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης για τοποθέτησή τους, μετά από αντικατάστασή τους, σε προσωποπαγείς θέσεις σχολικών συμβούλων.
•    Επανασχεδιασμός του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων ως προς τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και το ρόλο του.


Β. Βασικά αιτήματα εργασιακών σχέσεων που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο και την κοινωνία στο σύνολό της  

•    Αποκατάσταση των απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων.
•    Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλους τους κλάδους.
•    Να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη απαράδεκτη και επικίνδυνη εγκύκλιος, με την οποία επί της ουσίας επιβάλλεται πειθαρχική ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική καταδίκη του Δ.Υ. καταργώντας στην ουσία και αυτό το "τεκμήριο της αθωότητας".
•    Την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που αφορά τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να επιστρατεύουν αγωνιζόμενους υπαλλήλους. Να απαγορευτεί η δυνατότητα επιστράτευσης.

Τα παραπάνω αιτήματα αποτελούν βασικό πεδίο συζήτησης στα πλαίσια μια συνολικής αλλαγής κατεύθυνσης της δημόσιας εκπαίδευσης, την αλλαγή του σχολείου σε ζωτικό πυρήνα/κύτταρο της κοινωνίας μας με την καλλιέργεια και προώθηση των αναγκαίων δημοκρατικών αρχών, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των βασικών δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών μας. 

Σε μια προσπάθεια θωράκισης και ενίσχυσης του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα των σχολείων μας και της καταλυτικής συμβολής στην εξέλιξη των μαθητών μας σε συνειδητοποιημένους  και ενεργούς πολίτες, θα είμαστε αρωγοί.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook