Την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε θεσμική συνάντηση-σύσκεψη των αιρετών Ηρακλείου Θεόφιλου Λαμπρογιαννάκη και Ρεθύμνου Γιώργου Τρούλη με τον νέο Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης κ. Γιώργο Τερζάκη. 

Με σχετική ανακοίνωση, ενημερώνονται η εκπαιδευτική για το περιεχόμενο της σύσκεψης και τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης.

Αναλυτικά, ανακοινώθηκε ότι:

Τέθηκαν ζητήματα σοβαρά που ταλαιπωρούν χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση όπως: το ζήτημα της κάλυψης των κενών με προσωπικό, το ζήτημα της έγκαιρης διεξαγωγής όλων των υπηρεσιακών μεταβολών για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων, το ζήτημα της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων και του αγώνα που δίδουμε για τον περιορισμό των αυθαιρεσιών και την εγκαθίδρυση διαδικασιών διαφάνειας και αξιοκρατίας, τέθηκαν τα ζητήματα των συναδέλφων αναπληρωτών σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και ειδικά των συναδέλφων που δεν τους αναγνωρίζεται το διπλάσιο των μορίων για τα δυσπρόσιτα της περιόδου 2010-2013, η αναγκαιότητα για μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, θέσαμε το θέμα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων, ζητήματα που αφορούν τα νηπιαγωγεία και τα εργασιακά ζητήματα των νηπιαγωγών (κατοχύρωση ωραρίου, μείωση των μαθητών ανά τμήμα κλπ), ζητήθηκε από μέρους μας να καταργηθεί η υπουργική απόφαση της αύξησης των μαθητών κατά 10% σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε διευθυντή εκπαίδευσης, τέθηκε το ζήτημα της επιλογής των στελεχών και θέσαμε τις ασφαλιστικές δικλείδες όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. (π.χ. ανακλητότητα, θητείες, γραπτή εξέταση, καθοριστική η ψήφος των συναδέλφων για όλες τις θέσεις και όχι π.χ. για τους διευθυντές εκπαίδευσης διαμόρφωση εκλεκτορικού σώματος διευθυντών και  υποδιευθυντών). 

Επικεντρωθήκαμε επίσης σε ζητήματα που αφορούν αμιγώς τα υπηρεσιακά συμβούλια και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά (πολλές φορές ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας και των αιρετών) και ζητήσαμε να βρίσκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς όπως το έκανε τόσα χρόνια ως αιρετός του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης.

Ξεκαθαρίσαμε ότι ως αιρετοί των συναδέλφων μας δεν θα διστάσουμε, όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις μας. Θα είμαστε πάντα δίπλα στους συναδέλφους μας, δίπλα σε όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν με τις γνώσεις, τις αντοχές και το μεράκι τους το δημόσιο σχολείο. Για όλους του συναδέλφους (μόνιμους και αναπληρωτές, δασκάλους- νηπιαγωγούς και ειδικότητες) και για όλη την ελληνική κοινωνία θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας σε όλα τα επίπεδα (κυβέρνηση, βουλή, υπηρεσιακούς παράγοντες, συνδικάτο και κοινωνικούς φορείς) για να πετύχουμε το δίκιο μας και ένα καλύτερο αύριο για τους μαθητές μας, τα παιδιά μας και την ελληνική κοινωνία. 

Σας παραθέτουμε το υπόμνημα που καταθέσαμε στον νέο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης:

Υπόμνημα προς τον νέο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Γ. Τερζάκη

Πιστοί στις αρχές και τις αξίες που υπηρετούμε, ως ενεργοί πολίτες αλλά και ως εκπαιδευτικοί (και κατ’ επέκταση ως αιρετοί των συναδέλφων μας), έχουμε ως αταλάντευτη θέση αλλά και στόχο τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων με διαφάνεια, αξιοκρατία και ισονομία. Θεμελιώδεις άξονες που θα πρέπει να ακολουθούνται για να αποφεύγεται η οποιαδήποτε θεμιτή ή αθέμιτη αδικία. Ως αιρετοί έχουμε την ηθική υποχρέωση-δέσμευση να διεκδικούμε και να  υπηρετούμε τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας. Παρακάτω θέτουμε ένα πλαίσιο αιτημάτων για: 

α) τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, 
β) πάγιων αιτημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και 
γ) την πρόταση της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε., που έχει ήδη κατατεθεί στο υπουργείο παιδείας και έχει γίνει ερώτηση στη βουλή, για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. 

Αιτήματα για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων

1)    Οι τοποθετήσεις να γίνονται σε όλα τα κενά από την αρχή της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Ακόμα στα λειτουργικά κενά που έχουν προκύψει από βραχυπρόθεσμες άδειες θα πρέπει να είναι ενημερωμένος ο συνάδελφος που θα τα επιλέξει ως προς το χρονικό διάστημα κάλυψης του κενού.
2)    Η  τοποθέτηση αναπληρωτών να γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο όπως και σε άλλα ΠΥΣΠΕ και τα συμβούλια να είναι ενήμερα για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή. 
3)    Επίσης καμία θεσμοθέτηση των υπηρεσιακών συμβουλίων για περιορισμούς των συναδέλφων σε αποσπάσεις κλπ δεν μπορεί να γίνετε δεκτή και ανεκτή.
4)    Να συμμετέχουν οι αιρετοί στη συγκρότηση του πίνακα ειδικής αγωγής ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία και στις περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν παράλληλης στήριξης. 
5)    Οποιαδήποτε μετακίνηση (απόσπαση- βελτίωση θέσης ή συμπλήρωση ωραρίου) θα πρέπει να γίνεται με γραπτή αίτηση του συναδέλφου σε κενά που θα είναι γνωστά σε όλους τους συναδέλφους. Είμαστε αντίθετοι στις υποχρεωτικές μετακινήσει συναδέλφων για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταγγέλλονται και θα ζητείται από το περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης να πάρει θέση. 
6)    Η τοποθέτηση των συναδέλφων παράλληλης στήριξης να γίνεται εξολοκλήρου (24 ώρες) στις διαγνωσμένες περιπτώσεις μαθητών. Δεν προσφέρει καμία ουσιαστική παιδαγωγική παρέμβαση ο διαμελισμός ωρών - αντίθετα δημιουργεί αναστάτωση. 
7)    Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις και αποσπάσεις) να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος κάθε σχολικού έτους (δηλ. το αργότερο μέχρι 21 Ιουνίου), ώστε κάθε νέα σχολική χρονιά να ξεκινά με πλήρη στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων.

Πάγια αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας

8)    Κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών και την καθιέρωσης της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
9)    Ίδια δικαιώματα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με τους μόνιμους (μισθολογικά, άδειες κλπ).
10)    Επαναφορά των αιρετών στα πειθαρχικά συμβούλια.
11)    Ένας τύπος σχολείου με κατάργηση των σχολείων διαφορετικών ταχυτήτων. 
12)    Κάλυψη όλων των οργανικών κενών με μόνιμο προσωπικό (μόνιμους διορισμούς) και των λειτουργικών με αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.
13)    Έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για τις λειτουργικές ανάγκες που υπάρχουν.
14)    Επανίδρυση σχολείων που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν σε όσες περιπτώσεις έγιναν χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
15)    Πρόγραμμα ανάπτυξης των δομών του νηπιαγωγείου για να γίνει επιτέλους  πράξη η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά.  Διορισμοί μόνιμων νηπιαγωγών. Δύο νηπιαγωγοί στα τμήματα που σήμερα έχουν 25 παιδιά. 
16)    Τμήματα ένταξης και ειδικά νηπιαγωγεία για τα παιδιά που οι οικογένειες εξαναγκάζονται και τα κρατούν στο σπίτι. Η λειτουργία των ολοήμερων νηπιαγωγείων πρέπει να καλύπτει πρώτα και κύρια της ανάγκες του παιδιού, με μαγειρεία και τραπεζαρία, με διασφάλιση χώρων ξεκούρασης, με βοηθητικό προσωπικό, με υγιεινή διαμονή.
17)    Κάλυψη κενών ειδικοτήτων (γυμναστών, ξένων γλωσσών κλπ) με μόνιμο προσωπικό.
18)    Κατάργηση του Π.Δ. 48/28-2-2014 για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Ειδική αγωγή

19)    Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή. Με μόνιμες δομές, στήριξη των ΚΕΔΔΥ και διαμόρφωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών ανά ομάδα σχολείων και στελεχωμένα με ειδικό προσωπικό (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ).
20)    Κάθε παιδί με Ειδικές Ανάγκες να έχει το κατάλληλο γι' αυτό σχολείο, να φοιτά δηλαδή υποχρεωτικά στη δημόσια εκπαίδευση και στη δομή που έχει ανάγκη. Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του.
21)    Προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες όπως επίσης και κατασκευή κατάλληλων κτιρίων και εμπλουτισμός με το απαραίτητο εποπτικό και διαγνωστικό υλικό.
22)    Ιδρύσεις τμημάτων ένταξης όπου είναι απαραίτητο, καθώς αυτές έχουν παγώσει εδώ και  τέσσερα χρόνια.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook