Μετά τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα συνεχίστηκαν οι καλές προοπτικές του διεθνούς εμπορίου ελαιολάδου και πυρηνελαίου κατά τους πέντε πρώτους μήνες της νέας εμπορικής περιόδου 2014/15, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2014 έως τον Φεβρουάριο 2015.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανάλυση των επικαιροποιημένων διαθέσιμων στοιχείων από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΣΕ), σε σχέση με το προηγούμενο έτος οι εισαγωγές ελαιολάδου και του πυρηνελαίου ήταν 7% υψηλότερες στη Βραζιλία, 5% στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου η ισχυρή αύξηση των εισαγωγών το Φεβρουάριο του 2015 υπερκάλυψε τις απώλειες που σημειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015, και 2% στην Ιαπωνία παρά το 14% της μείωσης των εισαγωγών κατά τον Φεβρουάριο του 2015.
 
Αντίθετα, οι εισαγωγές ήταν χαμηλότερες στη Ρωσία (-5%) γεγονός που οφείλεται σε αλλαγή της τάσης τον Δεκέμβριο του 2014, καθώς και στην Αυστραλία και τον Καναδά (από -2%). Στην περίπτωση της Αυστραλίας, οι εισαγωγές άρχισαν να μειώνονται το Νοέμβριο του 2014, ενώ στον Καναδά μειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015 και οι μειώσεις δεν αντισταθμίστηκαν από την άνοδο που καταγράφηκε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015. Οι εισαγωγές στην Κίνα βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο σε σχέση με την αντίστοιχη πεντάμηνη περίοδο του 2013/14 αν και μια μηνιαία ανάλυση επισημαίνει αυξήσεις το Νοέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015, οι οποίες εναλλάσσονται με μειώσεις στους άλλους μήνες.
 
Όσον αφορά τα ελαιοπαραγωγά κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν ήταν διαθέσιμα δεδομένα για τον Φεβρουάριο του 2015 κατά τον χρόνο δημοσίευσης του τελευταίου ενημερωτικού δελτίου του ΔΣΕ, αλλά τα στοιχεία για τους πρώτους μήνες της περιόδου 2014/15 δείχνουν αύξηση 18% στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και 8% σε εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
 
Λόγω της βαριάς πτώσης των εκροών από Ισπανία και Ιταλία, οι εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ πιθανότατα θα είναι σημαντικά υψηλότερες από ό, τι την περασμένη σεζόν, ιδίως από την Τυνησία, όπου η συγκομιδή είναι πολύ υψηλότερη από ό, τι πέρυσι (γεγονός που μπορεί να δει κανείς στην αύξηση του 27,6% που καταγράφηκε το Δεκέμβριο πριν ακόμη την αλλαγή του κανονισμού της ΕΕ για τη δασμολογική ποσόστωση με μηδενικό δασμό).
 
Το εμπόριο επιτραπέζιων ελιών
 
Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του καλλιεργητικού έτους 2014/15, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2014 έως τον Φεβρουάριο 2015, οι εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών ήταν υψηλότερες στην Βραζιλία (5%), στις Ηνωμένες Πολιτείες (5%) και στη Ρωσία (1%) σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνεται ιδιαιτέρως οι αύξηση των εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών στις ΗΠΑ κατά τον Δεκέμβριο του 2014 και στις εισαγωγές της Βραζιλίας τον Ιανουάριο του 2015. Προς την αντίθετη κατεύθυνση οι εισαγωγές κινήθηκαν στην Αυστραλία, μειωμένα κατά 17% από τον Νοέμβριο του 2014, και στον Καναδά (-2%).
 
Όσον αφορά τα ελαιοπαραγωγά κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν ήταν διαθέσιμα δεδομένα για τον Φεβρουάριο του 2015 κατά τον χρόνο δημοσίευσης του τελευταίου ενημερωτικού δελτίου του ΔΣΕ, αλλά τα στοιχεία για τους τρεις πρώτους μήνες της περιόδου 2014/15 δείχνουν αύξηση 2% στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από τον Δεκέμβριο του 2014 και 30% σε εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ από την αρχή της σεζόν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
 
Οι τιμές παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
 
Όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, στις ελαιοπαραγωγές μεσογειακές χώρες μέλη του ΔΣΕ η κατάσταση έχει ως εξής:

-Οι τιμές παραγωγού στην Ισπανία άρχισαν να αυξάνονται συνεχώς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Μετά από το σπάσιμο του φράγματος των τριών ευρώ κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2014, συνέχισαν την ανοδική πορεία τους με κάποιες μικρές διακυμάνσεις μέχρι να φτάσουν τα € 3,41 / kg κατά την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου 2015. Το ποσοστό αυτό είναι 69% υψηλότερο από ό, τι πριν από ένα χρόνο και 74% πάνω από το χαμηλό που καταγράφηκε την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου 2014 (€ 1,96 / kg ).

-Τους τελευταίους μήνες, οι τιμές παραγωγού στην Ιταλία ήταν σε μια πολύ σαφή ανοδική τάση. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 10-16 Νοεμβρίου 2014, σημειώθηκε το υψηλότερο επίπεδο τόσο της υπό εξέταση περιόδου όσο και της τελευταίας δεκαετίας, φθάνοντας € 6,79 / kg. Μετά την ελαφρά πτώση την προτελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2014 οι τιμές επανενεργοποιήθηκαν προς τα πάνω. Μετά από κάποιες μικρές βουτιές, παρέμειναν σταθερές για τρεις εβδομάδες και βρέθηκαν στα € 5,94 / kg στα τέλη Απριλίου του 2015, δηλαδή 72% υψηλότερα από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα και 125% περισσότερο από το χαμηλό που καταγράφηκε κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2013 ( € 2,64 / kg).

-Στην Ελλάδα οι τιμές έχουν πρόσφατα υψηλά, σπάζοντας το φράγμα των τριών ευρώ / kg την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2015, αφού παρέμειναν σταθερές για μερικές εβδομάδες, κατά την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου 2015 τριγύρισαν σε περίπου € 2.99 / kg, 17% υψηλότερα από ό, τι την ίδια περίοδο μια σεζόν νωρίτερα.
-Στην Τυνησία, προς το τέλος του Δεκεμβρίου 2014, οι παραγωγοί πληρώθηκαν € 2,73 / κιλό για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο τους. Οι τιμές παρέμειναν σταθερές για λίγο, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να κινείται προς τα πάνω κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2015. Μετά από κάποιες μικρές βουτιές τις τελευταίες εβδομάδες, πάλι έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο της εξεταζόμενης περιόδου, φθάνοντας τα € 3,23 / kg στα τέλη του Απριλίου 2015, που ισοδυναμεί σε αύξηση 34% από περίοδο σε περίοδο.
 
Όπως σημειώνεται από το ΔΣΕ, προς το παρόν, το αποτέλεσμα του νόμου της προσφοράς και ζήτησης είναι πολύ σαφές. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς οι θα εξελιχθούν οι προσδοκίες για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο που θα αρχίσουν σιγά-σιγά να γίνονται αισθητές καθώς ξεκινά η ανθοφορία.
 
Το εξευγενισμένο ελαιόλαδο
 
Αφού διατήρησαν την ίδια τάση, οι τιμές παραγωγού για το ραφιναρισμένο ελαιόλαδο στην Ισπανία και στην Ιταλία φαίνεται ότι απομακρύνθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά τώρα έχουν μετατοπιστεί πίσω στη θέση τους φθάνοντας ακόμη και τα υψηλότερα επίπεδα κατά την περίοδο ανάλυσης. Στην Ισπανία στάθηκαν στα € 2,93 / kg στα τέλη του Απριλίου 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 67% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους συγκομιδής. Στην Ιταλία, οι τιμές διαμορφώθηκαν σε € 3,01 / kg στα τέλη Απριλίου 2015, που μεταφράζεται σε μια αύξηση κατά 55% από περίοδο σε περίοδο, γεγονός που αποκαθιστά τις ιταλικές τιμές στη συνήθη θέση τους πάνω από τις ισπανικές τιμές. Για αυτήν την κατηγορία προϊόντων δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις τιμές στην Ελλάδα.
 
Στο τέλος του Απριλίου 2015, η τιμή του εξευγενισμένου ελαιολάδου (€ 2,93 / kg) και του έξτρα παρθένο ελαιολάδου (€ 3,41 / kg) διέφεραν κατά € 0,48 / kg στην Ισπανία. Στην Ιταλία, η διαφορά στην τιμή μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι πολύ ευρύτερη (€ 2,93 / kg ).

Πηγή: paseges.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook