Εσπερίδα με θέμα «Οδηγός επιβίωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων» θα λάβει χώρα στο Επιμελητήριο Χανίων αύριο Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Ώρα έναρξης: 19:00 - Ώρα λήξης: 21:00

Ομιλητές:
1) Κορκίδης Βασίλειος (πρόεδρος ΕΣΕΕ)
τίτλος: «ΜΜΕ: καινοτόμες ιδέες για βιωσιμότητα και ανάπτυξη»

2) Μιχάλης Καθαράκης (Διευθυντής ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου)
τίτλος: «Επιχειρηματικά clusters": ο δρόμος για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.»

3) Παναγιώτης Μπατσαρισάκης (επιχειρηματικός-οικονομικός σύμβουλος, τ. δ/ντης τράπεζας, μέλος συνδέσμου ανωτάτων στελεχών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου)
τίτλος: «Ελληνική επιχείρηση – ώρα μηδέν»

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Λάμπρος Ρόδης (επιστημονικό marketing – management)

Οργανωτής : εταιρία anasigrotisis

Συνδιοργανωτής: Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης