Με ιδιαίτερη προσοχή θα γίνει κατα την φετινή καλοκαιρινή περίοδο η διαχείριση των νερών στην λίμνη της Αγυιάς Χανίων, προκειμένου να μην σημειωθούν τα συνήθη περιστατικά, ουσιαστικής αποξήρανσης της λίμνης λόγω υπεράντλησης των νερών για την άρδευση των καλλιεργειών.

Το πρωί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ.Απόστολος Βουλγαράκης, συνοδευόμενος από υπαλλήλους των υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, των τμημάτων Δομών Περιβάλλοντος και Περιβάλλοντος - Υδροοικονομίας,  πραγματοποίησαν, επίσκεψη στην περιοχή της λίμνης της Αγυιάς η οποία βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. 

Εξέτασαν, και πρότειναν λύσεις ,για την διατήρηση της στάθμης της λίμνης της Αγυιάς, με σκοπό την προστασία του υδροβιότοπου. κατά την προσεχή θερινή περίοδο . Παράλληλα συζητήθηκαν τρόποι για την εξασφάλιση σε νερό των Τ.Ο.Ε.Β. της περιοχής, προκειμένου να μην παρουσιαστούν τα προβλήματα των προηγούμενων ετών.

Παράλληλα δόθηκαν οδηγίες από τον κ. Βουλγαράκη στις αρμόδιες υπηρεσίες, να παρακολουθούν την εξέλιξη των νερών της λίμνης, και να εφαρμόσουν τα μέτρα όταν αυτά κριθούν αναγκαία. 

Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στα θυροφράγματα της λίμνης θα κινηθούν οι διαδικασίες κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος ( 3199/2003 ΦΕΚ/Α/280 προστασία και διαχείριση των υδάτων ).