Δεν δικαιούνται τη  σύνταξη του στρατιωτικού πατέρα  τους οι άγαμοι γιοι, καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία δεν προκύπτει ότι δικαιούνται όμοια μεταχείριση με τις άγαμες θυγατέρες των αποβιωσάντων στρατιωτικών.

Αυτό αποφάσισε με την υπ’ αριθμόν 4324/2014 απόφασή της η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνοντας ότι η ιδιαίτερη μεταχείριση των άγαμων θυγατέρων δεν αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, ενώ δεν τίθεται θέμα αντίθεσης με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου στην απόφαση αναφέρει:

«0ι διατάξεις  του  συνταξιοδοτικού Κώδικα δεν αντίκεινται  στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου  Πρωτόκολλου της Ε.Σ.Δ.Α., υπό την  έννοια ότι προσβάλλεται περιουσιακό  δικαίωμα των άγαμων γιων σε  σχέση με τις άγαμες θυγατέρες, εφόσον οι άγαμοι γιοι δεν  είχαν απαίτηση ή εύλογη προσδοκία, απορρέουσα από την υπάρχουσα  νομοθεσία ή αναγνωρισμένη δικαστικά, ότι δικαιούνται όμοια μεταχείριση, με εκείνη των αγάμων θυγατέρων,  ως προς το συνταξιοδοτικό  δικαίωμα, το οποίο θα μπορούσε  να θεωρηθεί ότι προστατεύεται  από  τις ρυθμίσεις του άρθρου  αυτού».

Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης αναφέρεται:

«Η ιδιαίτερη μεταχείριση των αγάμων θυγατέρων, που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που κατατάχθηκαν στο στράτευμα πριν την 31.12.1982, δικαιολογείται από λόγους που ανάγονται στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες και στις ανεπαρκείς δυνατότητες των αρχαιοτέρων αυτών στρατιωτικών να εξασφαλίσουν στις θυγατέρες τους τις κατάλληλες συνθήκες για εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση».

Πηγή: protothema.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook