Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου ενημέρωσε ότι τα αποτελέσματα της επιλογής μαθητών για φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2015-2016, έχουν ως εξής:

 

Oι γονείς των μαθητών που κρίνονται, βάσει των αποτελεσμάτων επιλογής, εισακτέοι στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2015-2016, πρέπει να εφοδιαστούν από το Μουσικό Σχολείο  με το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο θα προσκομίσουν στο γυμνάσιο όπου γράφτηκε το παιδί τους με το ισχύον σύστημα εγγραφής, μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο. Το υπηρεσιακό σημείωμα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παραλαμβάνουν καθημερινά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 ή κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.