Μετά τις Στρατιωτικές Σχολές και για τις Αστυνομικές Σχολές όπως και για τη Σχολή Ανθυποπυραγών κρίθηκαν αντισυνταγματικά τα ευεργέτημα που θεσπίζουν οι διατάξεις του νόμου 1481/1984 υπέρ των τέκνων πολυτέκνων κατά την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές σε ποσοστό 10% (επί του συνόλου των θέσεων), καθώς και το ευεργέτημα υπέρ των τέκνων τριτέκνων οικογενειών για την εισαγωγή τους στις ίδιες Σχολές, σε ποσοστό 4%.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις σχετικές  διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 1481/1984 με συνέπεια να μην μπορούν να εφαρμοστούν,

Σύμφωνα με τους διοικητικούς Εφέτες της Αθήνας η αντισυνταγματικότητα της επίμαχης διάταξης συνίσταται στο ότι ο νόμος 1481/1984, προβλέποντας θέσεις «καταλαμβανόμενες μόνο από υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τρίτεκνου, έρχεται σε αντίθεση προς στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα, η εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛΑΣ με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά».

Δηλαδή, συνεχίζει το Διοικητικό Εφετείο, «βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τρίτεκνου, ως και της ιδιότητας του μέλους πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, μη συνδεόμενης με ικανότητες ή δεξιότητες του υποψηφίου και μη αποτελούσες κριτήριο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις αυτές».

Επιπρόσθετα, η αντισυνταγματικότητα στο σύστημα εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ανάγεται και στο ότι αφαιρούνται θέσεις από τους υποψηφίους της γενικής κατηγορίας, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την εισαγωγή στην Σχολή της προτίμησης τους ή ακόμη και από την πρόσβαση τους στις Αστυνομικές Σχολές υποψήφιοι με συγκριτικά πληρέστερες ικανότητες και δεξιότητες» κατά παράβαση των άρθρων 4 και 16 του Συντάγματος.

Παράλληλα, με άλλη δεύτερη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 53/1989 που θεσπίζουν ευεργέτημα υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών για την εισαγωγή τους στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των θέσεων.

Σύμφωνα με το δικηγόρο Πέτρο Αγγελάκη, ο οποίος χειρίστηκε τις επίμαχες υποθέσεις «το σκεπτικό των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι ότι οι σχετικές διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής να γίνεται με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, ήτοι βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων. 

Το δικαστήριο, προσθέτει ο εν λόγω δικηγόρος, «καταλήγει καλώντας τη διοίκηση να αναμορφώσει τους πίνακες επιτυχόντων της γενικής σειράς με την προσθήκη των θέσεων που καλύφθηκαν από τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων».

Υπενθυμίζει ο κ. Αγγελάκης, ότι το σκεπτικό εφετειακών αποφάσεων «συντάσσεται απολύτως με το σκεπτικό των αποφάσεων 986-988/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες είχαν κριθεί ομοίως αντισυνταγματικές οι ευνοϊκές υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων ρυθμίσεις του νόμου Διαμαντοπούλου (νόμος 3966/2011), βάσει του οποίου συστήνονταν θέσεις στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. μόνο για υποψήφιους τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας». 

Πηγή: protothema.gr


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook