Σε 20,1 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα που πληρώνει η Ελλάδα για τη μη ενσωμάτωση διάφορων κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. 

Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά:

Από το σύνολο των 149 οδηγιών οι 58 έχουν ήδη ενσωματωθεί , ενώ οι 66 θα πρέπει να ενσωματωθούν μετά τον Ιούλιο. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η ενσωμάτωση 42 οδηγιών, εκ των οποίων οι 41 πρέπει να αποτελέσουν εθνικό δίκαιο πριν τα τέλη Ιουλίου.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ.Πάγκαλος σχεδίασε και υλοποίησε ένα δυναμικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών, καταγράφοντας σε μηνιαία βάση τον αριθμό των Μη Ενσωματωμένων Οδηγιών και των ανά υπουργείο παραβάσεων του δικαίου της ΕΕ.

Ο κ. Πάγκαλος έχει αναλάβει να συντονίσει τα αρμόδια υπουργεία κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό ενσωμάτωσης και να μειωθούν οι παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, με στόχο την μείωση των σχετικών προστίμων που καλείται η χώρα να καταβάλλει.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Σύστημα Παρακολούθησης Ενσωμάτωσης Κοινοτικών Οδηγιών αποτελεί καινοτομία της κυβέρνησης που αποδεικνύει τη διαφορετική αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων σε σχέση με το παρελθόν, αφού πλέον αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες για τη συστηματοποίηση και την παρακολούθηση των κυβερνητικών δράσεων, αλλά και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους ανά υπουργείο.

Στόχος του συστήματος βέβαια είναι αφενώς να περιοριστεί η αδικαιολόγητη σπατάλη χρημάτων για την πληρωμή προστίμων και αφετέρου να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις που η Ελλάδα διασύρεται στην Ευρώπη μη ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις που απορρέουν από την συμμετοχή της στην Ε.Ε.