Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος λειτουργίας σε τουριστικά γραφεία, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, μπορεί να διεκπεραιώνεται εφεξής και μέσω των ΚΕΠ, που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

Επίσης, στα ΚΕΠ, που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, μπορεί να διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων, ιδιωτικής χρήσης (χωρίς οδηγό) και σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού.