Το διοικητικό συμβούλιο της ΕKT άφησε εκ νέου αμετάβλητο το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), προχώρησε όμως σε αναπροσαρμογή του κουρέματος της αξίας των ενέχυρων, χωρίς να αναφέρεται κατά πόσο.

Η κίνηση αυτή, που έγινε σήμερα από την ΕΚΤ σημαίνει ότι τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επωμίζονται περισσότερα περιουσιακά στοιχεία σε αντάλλαγμα της επείγουσας παροχής ρευστότητας στην Ελλάδα από τον ELA.

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχει επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες, δεδομένου ότι οι εγγυήσεις που χρησιμοποιούν στον ELA βασίζονται σε σημαντικό βαθμό σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την κυβέρνηση.

«Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να προσαρμόσετε το κούρεμα σστα ενέχυρα που είναι αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον ELA» αναφέρει η ΕΚΤ χωρίς να αποκαλύπτει το ποσοστό της αναπροσαρμογής.

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις χρηματοοικονομικές αγορές και τις πιθανές επιπτώσεις για την νομισματική πολιτική και την ισορροπία του ρίσκου στην σταθερότητα των τιμών στην ευρωζώνη. Δηλώνει έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλία εντός της εντολής της. 

ELA to Greek banks maintained    

Emergency liquidity assistance maintained at 26 June 2015 level    

Haircuts on collateral for ELA adjusted    

Governing Council closely monitoring situation in financial markets

The Governing Council of the European Central Bank decided today to maintain the provision of emergency liquidity assistance (ELA) to Greek banks at the level decided on 26 June 2015 after discussing a proposal from the Bank of Greece. ELA can only be provided against sufficient collateral. The financial situation of the Hellenic Republic has an impact on Greek banks since the collateral they use in ELA relies to a significant extent on government-linked assets. In this context, the Governing Council decided today to adjust the haircuts on collateral accepted by the Bank of Greece for ELA. The Governing Council is closely monitoring the situation in financial markets and the potential implications for the monetary policy stance and for the balance of risks to price stability in the euro area. The Governing Council is determined to use all the instruments available within its mandate.

Κύκλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το in.gr, εμφανίζονταν καθησυχαστικοί λέγοντας ότι το ποσοστό της αναπροσαρμογής στα collateral είναι σχετικά μικρό, ενώ τραπεζικοί κύκλοι σημείωναν ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία ενεργητικού προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τραπεζικοί κύκλοι ανέφεραν ότι με την απόφαση της ΕΚΤ «φαγώθηκαν» τα 2/3 από το μαξιλάρι που είχαν οι τράπεζες για την άντληση κεφαλαίων μέσω του ELA, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως κίνηση τακτικής.