Παρατείνεται περισσότερο η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά-συγχώνευση από τη «Δέλτα Τρόφιμα» της γαλακτοβιομηχανίας «ΜΕΒΓΑΛ», καθώς δεν λήφθηκε χθες Πέμπτη η σχετική απόφαση και η όλη διαδικασία αναμένεται πως θα περατωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί σε νέα συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς χθες η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε γιατί κλήθηκαν νέοι μάρτυρες.

Σύμφωνα με κείμενο που παρουσιάζεται στην ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας "Ημερησία", προσήλθαν, μεταξύ άλλων, και κατέθεσαν τις απόψεις τους για την επίμαχη συμφωνία εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ, του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος & Κρέατος και δύο Ενώσεων Κτηνοτρόφων.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για επικέντρωση της Επιτροπής στο ζήτημα της ζώνης γάλακτος, που κατέχουν οι δύο εταιρείες και αυτός ήταν και ο λόγος που ζητήθηκε να διατυπώσουν τις απόψεις τους κτηνοτρόφοι, αλλά και ο ΕΛΟΓΑΚ, ο οποίος έχει σαφή και επικαιροποιημένη εικόνα για τις ποσότητες της πρώτης ύλης πανελλαδικά και σε ποια γαλακτοβιομηχανία αυτές καταλήγουν.

Με βάση την αρχική εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές της προμήθειας νωπού γάλακτος (τόσο σε τοπικές παραγωγικές ζώνες της βόρειας Ελλάδας όσο και σε εθνικό επίπεδο), της παραγωγής και διάθεσης φρέσκου γάλακτος, καθώς και της παραγωγής και διάθεσης σοκολατούχου γάλακτος στην ελληνική επικράτεια. Έτσι κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.

Εισήγηση

Ωστόσο, η εισήγηση αυτή δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία εκτιμάται ότι θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Επιτροπή εξετάζει τις συνέπειες της εξαγοράς και συγχώνευσης στην εγχώρια αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και όχι τις όποιες επιπτώσεις σε επιχειρηματικό επίπεδο για τις δύο εταιρείες από τη μεταξύ τους συμφωνία.