Με εθελοντικές μετατάξεις και μετακινήσεις 659 υπαλλήλων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών θα πραγματοποιηθεί η στελέχωση των επτά Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας (ΑΥΕ) των ΟΤΑ, όπως προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος.

Σύμφωνα με άρθρο της ηλεκτρονικής μορφής της εφημερίδας \”Έθνος\”, οι επτά νέες υπηρεσίες θα έχουν κοινή έδρα με τις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις, αλλά θα διαθέτουν ανεξάρτητη υπηρεσιακή δομή. Επικεφαλής των νέων υπηρεσιών θα τεθούν οι Ελεγκτές Νομιμότητας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο των αποφάσεων που θα λαμβάνουν τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν αποφάσεις των ΟΤΑ σε περίπτωση που δεν είναι σύννομες και να πραγματοποιούν ελέγχους έπειτα από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως.

Κριτήρια για μετάταξη ή μετάθεση

Δυνατότητα μετάταξης ή μετάθεσης για τη στελέχωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών έχουν μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι των αποκεντρωμένων διοικήσεων, της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, εργαζόμενοι σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και υπάλληλοι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Από το σύνολο των 659 θέσεων, οι 544 απευθύνονται σε υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να κατέχουν εναλλακτικά πτυχίο νομικών, πολιτικών επιστημών, δημόσιας διοίκησης ή οικονομικών και πολυτεχνικών σχολών. Οσοι δεν έχουν αποφοιτήσει από τις Εθνικές Σχολές θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου στη τμήμα προσωπικού της Κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών.