Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται στο Moυσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, και συγκεκριμένα στο χώρο “8″,στο Ρέθυμνο, η έκθεση “Ολυμπιακά Ενθυμήματα (1896-1956)”.

Πρόκειται για μια περιοδεύουσα έκθεση που οργανώθηκε από την Alpha Bank σε συνεργασία με το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) με σκοπό την περαιτέρω διάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων.