Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για  εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα έπρεπε να προσέλθουν μέχρι 23  του μηνός στο Λύκειο για τη δημιουργία του προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας (password) υποψηφίου για την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου.

Ήδη, περισσότεροι από το 90% των υποψηφίων έχουν παραλάβει τους κωδικούς ασφαλείας.

Όσοι υποψήφιοι δεν προσήλθαν στο σχολείο τους για τη δημιουργία αυτού του κωδικού κι επιθυμούν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου για τη δημιουργία του προσωπικού τους κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.