Σύσκεψη με θέμα την αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Κρήτης που έχει ήδη προκηρυχθεί και βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής αναδόχου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια.

Στην σημερινή συνάντηση για το θέμα συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς επίσης και ο Πρόεδροι ΤΕΕ/ΤΑΚ και ΤΕΕ/ΤΔΚ, υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή.

Στην σύσκεψη καθορίστηκαν τα βήματα που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα καθώς και η μεθοδολογία προκειμένου μετά από διαβούλευση με όλους του αρμόδιους φορείς να καθοριστούν οι κατευθύνσεις που πρέπει να λάβει υπόψη του το ΥΠΕΚΑ και ο ανάδοχος της μελέτης για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης.