Τη θεσμοθέτηση ενός οργάνου το οποίο θα απαρτίζεται από τους προέδρους αλλά και λοιπά μέλη των Επιμελητηρίων, θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα έχει αρμοδιότητα να επεξεργάζεται τα θέματα αυτά και να κάνει προτάσεις για την επίλυσή τους αποφάσισαν οι πρόεδροι των τριών επιμελητηρίων ανατολικής Κρήτης.

Οι κ.κ. Αμπαρτζάκης Γιώργος, Ινιωτάκης Πέτρος, Καμπιτάκης Κώστας και Δολαψάκης Νικήτας, πρόεδροι του Οικονομικού, Τεχνικού, Γεωτεχνικού και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αντίστοιχα, ενεργοποίησαν ξανά τη συνεργασία των παραπάνω φορέων που στο παρελθόν είχε πραγματοποιηθεί με σημαντική επιτυχία.

Και τα τρία επιμελητήρια θεωρούν ότι είναι αναγκαία, η ενιαία αντιμετώπιση από τα Επιμελητήρια αναπτυξιακών αλλά και άλλων θεμάτων που απασχολούν την Ανατολική Κρήτη αλλά και το νησί γενικότερα, έπειτα από πρόταση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης κ. Ινιωτάκη, ορίστηκε η πρώτη συνεδρίαση την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου με θέμα: Οδική ασφάλεια.