Ξεκίνησαν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας οι διαδικασίες εγγραφής νηπίων και παιδιών στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του δήμου.

Η προθεσμία εγγραφών λήγει στις 8 Ιουλίου. Συγκεκριμένα:

1. οι ενδιαφερόμενοι για το βρεφονηπιακό σταθμό Καστελλίου, το βρεφικό σταθμό Αρκαλοχωρίου και τον παιδικό σταθμό Θραψανού στη Βόνη πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) έως τις 8 Ιουλίου, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται:

• Βρεφονηπιακός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495

• Παιδικός Σταθμός Θραψανού (Βόνη): 28910 41808

• Βρεφικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 24356


2. οι ενδιαφερόμενοι για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Μινώα Πεδιάδας στο Αρκαλοχώρι και το Καστέλλι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στους παιδικούς σταθμούς μέχρι τις 8 Ιουλίου, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται:

• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 22577

• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495


3. οι ενδιαφερόμενοι για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Αρκαλοχώρι μπορούν να ενημερώνονται για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από:

• κα. Σταυρούλα Μαρίνη: 6944331735

• κα. Μαριάνθη Κριτσωτάκη: 6976631589