Ημερίδα για την προώθηση των επιστημονικών γνώσεων και αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου  "SOFIA" στο ευρύ κοινό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Τεχνικό  Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτ. Κρήτης.

Το πρόγραμμα "SOFIA" αφορά στο μόνιμο δορυφορικό κέντρο που λειτουργεί στη Γαύδο, με αντικείμενο την βαθμονόμηση δορυφόρων αλτιμετρίας που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την εφαρμογή τους , και διαπιστώνουν ενδεχόμενες αλλαγές του κλίματος της Γης, καθώς και την ανάπτυξη ενός δικτύου μόνιμων γεωδαιτικών σταθμών για την παρακολούθηση των τεκτονικών παραμορφώσεων .

Όπως δήλωσε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Στέλιος Μέρτικας, βασικός στόχος του σταθμού είναι να διαπιστώσει  εάν οι μετρήσεις που λαμβάνονται από τους δορυφόρους είναι ακριβείς. Ανάλογοι σταθμοί υπάρχουν μόλις 3 παγκοσμίως σημείωσε ο κ. Μέρτικας. Σε ότι αφορά, τους γεωδαιτικούς σταθμούς ο κ. Μέρτικας ανάφερε ότι έχουν εγκατασταθεί στη Δυτική Κρήτη, περίπου 10 και καταγράφουν τεκτονικές κινήσεις που μπορεί να χρησιμευόσουν στο μέλλον για άντληση πληροφοριών για τους σεισμούς στην περιοχή.