Δημοσιεύτηκε στα Χανιά η πρώτη απόφαση που δικαιώνει δανειολήπτη που έλαβε στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο.

Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε από το Δικαστήριο ότι ο όρος της Τράπεζας να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ο δανειολήπτης προς αυτήν σε ελβετικό Φράγκο, είναι καταχρηστικός και ως εκ τούτου διατάσσει την αντίδικο τράπεζα να αποδέχεται προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης την καταβολή από τον δανειολήπτη της μηνιαίας δόσης του με τη συναλλαγματική ισοτιμία ελβετικού φράγκο σε ευρώ, όπως αυτή καθορίστηκε το έτος 2008, ημερομηνία εκταμίευσης του ποσού του δανείου. 

Όπως μας δήλωσε ο κ. Νίκος Χαζιράκης, ο Δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση "αποτελεί δικαίωση για τον πελάτη της εταιρείας μας η απόφαση αυτή, καθότι λόγω της εκτίναξης της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου - ευρώ θα καλούνταν εκείνος να καταβάλλει τελικά πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου από το αρχικά ληφθέν, όπως και αντίστοιχα πολύ μεγαλύτερο ποσό δόσης κάθε μήνα".


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook