Άγνωστοι δράστες, αφαίρεσαν από περιφραγμένο χώρο, στης Μέλαμπες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σαράντα ένα (41) πρόβατα.

Η συνολικής αξία των προβάτων φτάνει στα δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ κατά δήλωση ημεδαπού παθόντα ιδιοκτήτη.

Ανωτέρω πράξη καταγγέλθηκε την 19.00 ώρα της 30-06-2011 στο Αστυνομικό Τμήμα Λάμπης, το οποίο ενεργεί και την σχετική προανάκριση.

Οι Δράστες αναζητούνται από τις τοπικές αρχές.