Αναλυτική ενημέρωση, για τα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που έγιναν από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στο Νομό Χανίων και στην Κρήτη γενικότερα, εξέδωσε η ΝΕ Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ :

Σύμφωνα με αυτή, τα έργα που αφορούν το Νομό Χανίων είναι τα εξής:

Υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ στο Νομό Χανίων» (μεταξύ του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΤΑΑΚ) και της Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.), στις 9/3, παρουσία του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργου Σταθάκη και του ειδικού γραμματέα ΣΔΙΤ και προέδρου του Επενδυτικού Συμβουλίου “Jessica” Νίκου Μαντζούφα. Το νέο επιχειρηματικό πάρκο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και της τοπικής οικονομίας Το έργο χρηματοδοτεί το ΤΑΑΚ με πόρους του χρηματοδοτικού προγράμματος “Jessica” ύψους 4,75 εκ. ευρώ. Την επένδυση θα συγχρηματοδοτήσουν η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και φορείς των Χανίων.

Στον τομέα διαχείρισης λυμάτων, αποφασίσθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου κατά την πλέον πρόσφατη εξυγίανση του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, στις 7/8/2015, να ενταχθούν στην ομάδα τμηματοποιημένων έργων για την Περιφέρεια Κρήτης, τα κάτωθι έργα:

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Χρηματοδότηση ύψους 54 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» για την υποστήριξη 9 παραμεθόριων νομών σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί οι νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

Το Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» έχει τρεις προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας
2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών
3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιοχές αυτές μπορούν να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν και να αντιστρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επενδύοντας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.
Εκχώρηση αιγιαλών από το Δημόσιο προς τους ΟΤΑ με καλύτερους οικονομικούς όρους για τους Δήμους (10% αντί 20% επί των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιεί η δημοτική επιχείρηση).

Ίδρυση δημόσιου ΙΕΚ στο πρώην δημαρχείο Γεωργιούπολης στον Καβρό Αποκορώνου, με αντικείμενα φοίτησης που θα αφορούν στον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα. Το ΙΕΚ θα καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τη μεγάλη ζήτηση επαγγελματικής κατάρτισης των νέων της περιοχής και ολόκληρου του νομού και προβλέπεται να συμβάλει καθοριστικά στην πολύπλευρη ανάπτυξη του τόπου.

Κατανομή ποσού περίπου 1,2 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης στο νομό Χανίων (Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, Ι.Ν. Αγίας Μαγδαληνής Χανίων, πύργος Αληδάκη Εμπρόσνερου Αποκορώνου).

Υπογραφή υπουργικής απόφασης για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των "έργων επέκτασης-βελτίωσης και λειτουργία του Λιμένα Σούδας", στους οποίους εμπεριέχεται και υπαίθριος χώρος απόθεσης και επισκευής μικρών σκαφών εμβαδού 2.100 τ.μ. Η οριοθέτηση του χώρου αυτού επιλύει το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες αλιείς των Χανίων με τις εργασίες συντήρησης των σκαφών τους που πραγματοποιούσαν εντός του Λιμένα Σούδας και πλέον αυτές θα γίνονται νόμιμα και χωρίς την επιβολή προστίμων.

Έργα που αφορούν στην Κρήτη

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ειδικής Γραμματείας ΕΤΠΑ & ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας, εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση των έργων :

«Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας απορριμμάτων μηχανικής ανακύκλωσης –κομποστοποίησης και Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ)», συνολικού προϋπολογισμού 39.000.000 € στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

«Κατασκευή Εργοστασίου μηχανικής διαλογής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων στη Χερσόνησο», συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 € στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

από Κοινοτικούς Πόρους στα πλαίσια του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Τα δύο αυτά έργα αναφέρονται στην από 3/7/2015 εξειδίκευση του Προγράμματος και περιλαμβάνονται στη δράση «14.6i.27.8.1: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων»

Αξίζει να αναφερθεί ότι, και τα δύο έργα είχαν παλαιότερα περιληφθεί σε Πρόγραμμα Εθνικών πόρων με αμφίβολη τόσο την ομαλή χρηματοδότηση όσο και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Τα έργα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Αναθεωρημένο ΕΣΔΑ και θα ενσωματώσουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία στην ανάκτηση των υλικών από τα σύμμικτα απορρίμματα.

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Στον τομέα διαχείρισης λυμάτων, αποφασίσθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου κατά την πλέον πρόσφατη εξυγίανση του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, στις 7/8/2015, η μεταφορά στην περίοδο 2014-2020 της πράξης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ», προϋπολογισμού 1.705.000 €.

Επί πλέον, στη φάση της άνω εξυγίανσης, αποφασίσθηκε να ενταχθούν στην ομάδα τμηματοποιημένων έργων για την Περιφέρεια Κρήτης, τα κάτωθι έργα:

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ – ΛΑΤΣΙΔΑΣ
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Κ. ΧΑΝΙ - ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ

Έτσι, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης των σημαντικών αυτών έργων.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Στην εξειδίκευση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και κατά πολιτική προτεραιότητα, έχει περιληφθεί και η δράση «Κατασκευή τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου στην Περιφέρεια Κρήτης» και περιλαμβάνει δύο έργα που αφορούν στις παρεμβάσεις «Αναβάθμιση οδικού άξονα ΒΟΑΚ, τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος» και «Αναβάθμιση και βελτίωση οδικού τμήματος Πάνορμος – Εξάντης του ΒΟΑΚ στο Ν. Ρεθύμνου».

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιοχών κατά μήκος του ΒΟΑΚ, με σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία ολόκληρης της Περιφέρειας Κρήτης κυρίως σε σχέση με την αγροτική αλλά και την τουριστική ανάπτυξη. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 95.000.000 €.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook