Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Βιολογικών, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης. Στην επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης συμμετείχαν οι καθηγητές:

Dr. Kathariou Sophia από το North Carolina State University, USA

Dr. Serafeim Bakalis από το Birmingham University , UK

Dr. Dionysia Fasoula από το Agricultural Research Officer, Plant Breeding and Molecular Genetics - Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus

και Dr Alexandrou Athanasios από το Department of Plant Science California State University, USA.

Τα μέλη της Επιτροπής κατά την τριήμερη παραμονή τους στο Τμήμα και στο Aγρόκτημα της Σχολής συνεργάστηκαν με το Επιστημονικό, Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς και με τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Τμήματος.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν τις επόμενες μέρες στο Τμήμα και θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο δια της ΑΔΙΠ.