Το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης μαζί με το Πανεπιστήμιο της Bologna (Ιταλία) διοργανώνει από τις 4 – 7 Ιουλίου για πέμπτη συνεχή φορά, διεθνές συνέδριο σε τεχνολογίες αποκατάστασης / εξυγίανσης περιβάλλοντος με έμφαση στην την αποκατάσταση (εξυγίανση) του περιβάλλοντος με βιολογικούς τρόπους με έμφαση στην αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και υπογείων/ επιφανειακών υδάτων από πετρελαιοειδή και άλλους οργανικούς ρύπους καθώς επίσης και από βαρέα μέταλλα.

Η σειρά συνεδρίων «European Bioremediation Conferences» έχει καθιερωθεί από το 2001 και τα εν λόγω συνέδρια διοργανώνονται στα Χανιά, ανά διετία ή τριετία, από το τμήμα μας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

Τα προηγούμενα συνέδρια (που έγιναν το 2001, 2003, 2005 και 2008) είχαν εξαιρετική επιτυχία με συμμετοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο ενώ στο φετινό συνέδριο και παρά τις δύσκολες συνθήκες η συμμέτοχη αναμένεται να είναι μεγαλύτερη και από το παρελθόν. Την διοργάνωση του συνεδρίου έχει αναλάβει η Createvents. Κεντρικός Χορηγός: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χορηγοί: Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. και INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε.