Μια εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα απο την διακοπή στην ηλεκτροδότηση των γραφείων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, λόγω οφειλής προς την ΔΕΗ.

Και ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα αναμένεται η απάντηση για την πρόταση του διακανονισμού που υπέβαλλε ο Οργανισμός, σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζει το τι ακριβώς συμβαίνει με τον αναπτυξιακό του ρόλο και τα οικονομικά του δεδομένα.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΟΑΚ ΑΕ αναφέρονται τα εξής:

“Σχετικά με την πρόσφατη διακοπή της ηλεκτροδότησης των γραφείων στην έδρα του Οργανισμού από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ, την Δευτέρα 5 Οκτ, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε για τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία του ΟΑΚ ΑΕ καθώς πεποίθησή μας είναι ότι αν και τα προβλήματα από την διακοπή αντιμετωπίζονται, η πραγματική όχληση είναι ο προβληματισμός που προκαλείται στους πολίτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού, στους οποίους παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης νερού άρδευσης και γενικότερα σε όσους είναι χρήστες των έργων μας. 

Το πρόβλημα αυτό δεν έχει την ίδια διάσταση στις σχέσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς εκπρόσωποί της συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο όπου συστηματικά παρέχεται ενδελεχώς η σχετική ενημέρωση και στους οποίους είναι γνωστή η πραγματική εικόνα των οικονομικών μας δεδομένων.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ προήλθε το 2013 από την συγχώνευση των ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ ενώ σε μόλις 6 μήνες εγκρίθηκε ο νέος σύγχρονος κανονισμός λειτουργίας και μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες τα έργα και οι εργαζόμενοι των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη. Έκτοτε από 1.1.2014 ξεκίνησε να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά ο δημοσίου συμφέροντος σημαντικότερος Αναπτυξιακός Οργανισμός της Κρήτης.

Η επιχορήγηση για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Οργανισμών ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ που συγχωνεύτηκαν ανήλθε για το έτος 2013 στα 3 εκ €. Αντίστοιχα για τις λειτουργικές ανάγκες του ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2014 και 2015 μέχρι σήμερα ήταν μηδενική. Την ίδια περίοδο ο Οργανισμός επιβαρύνθηκε επιπλέον με το λειτουργικό κόστος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη (με την εξαίρεση της μισθοδοσίας των εργαζομένων της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ η οποία καταβάλλεται από το Υπουργείο).

Η πρόβλεψη του νόμου για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών όπως αναφέρεται στην σχετική τροπολογία θέλει να επιχορηγούνται με ποσοστό έως 3,5% επί του ανεκτέλεστου μέρους του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων που υλοποιούν ανά έτος. Η εφαρμογή της παραπάνω πρόβλεψης δίνει την δυνατότητα επιχορήγησης για τεχνική στήριξη του Οργανισμού για τα έργα που υλοποιεί μέχρι του ποσού των 8 εκ € ανά έτος.

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού αυτή είναι αδιαμφισβήτητη όπως προκύπτει από την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση έργων που το 2014 έφτασαν τα 43 εκ € ενώ ενδεικτικά και μόνο αξίζει να αναφερθεί η επίσπευση της υδροδότησης του Ηρακλείου από το φράγμα του Αποσελέμη στην οποία συνετέλεσε το γεγονός ότι η προϊσταμένη αρχή των έργων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Πέρα όμως των έργων του Υπουργείου Υποδομών που υλοποιούμε σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός αυτά είναι ανταποδοτικά αν και η εξόφληση τόσο προς του επενδυτές όσο και προς τον Οργανισμό έπεται των εξόδων τα οποία και προπληρώνονται.

Για τις οφειλές του πρώην ΟΑΝΑΚ και την προστασία της περιουσίας του, αυτά αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα και αποτελεσματικά έχοντας εξοφληθεί μεγάλο μέρος της οφειλής και το σύνολο του κεφαλαίου ώστε να μην αυξάνεται η οφειλή από τοκοφορία. Η διεκδίκηση οφειλών προς τον ΟΑΝΑΚ επαναπροσανατολίστηκε νομικά και αναζητούνται αυτές που ήταν πραγματικές. Η διερεύνηση των φορολογικών και ασφαλιστικών παραβάσεων εξετάζεται σε συνεργασία πλέον με το Υπουργείο Υποδομών
.
Επίσης ιδιαίτερη προσήλωση και προσπάθεια καταβάλλεται στην ολοκλήρωση της γραφειοκρατίας για την εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου του Οργανισμού εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων δανείων των πρώην ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ όπου και αναμένονται σύντομα θετικά αποτελέσματα.

Σημαντικά έσοδα 2εκ €/έτος αναμένονται από την ενεργειακή αξιοποίηση των έργων του Οργανισμού και ειδικά από την λειτουργία του υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 50mw στο φράγμα Ποταμών (π/υ 230 εκ€) που εκκρεμούν οι αδειοδοτήσεις από την συνεργαζόμενη  κατασκευάστρια εταιρεία που θα υλοποιήσει την επένδυση.

Τέλος ο κύκλος εργασιών στην βάση προγραμματικών συμβάσεων και παροχής υπηρεσιών λειτουργίας των έργων του πρώην ΟΑΔΥΚ είναι της τάξης των 6 εκ € τον χρόνο εκ των οποίων το κόστος της ενέργειας για την διαχείριση των νερών ξεπερνάει μεσοσταθμικά το 50% από όπου και προέρχεται η σχετική οφειλή προς την ΔΕΔΔΗΕ.

Συμπερασματικά ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ πέτυχε τα τελευταία 2 χρόνια ως προς τον ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ να κατακτήσει την ανταποδοτική λειτουργία ενώ αυτή ήταν επιχορηγούμενη με 3 εκ€/έτος, εξαιτίας της διαχρονικής συνετής διαχείρισης, δεν είναι όμως δυνατόν να χρηματοδοτήσει από πόρους που δεν διαθέτει την πρόσθετη αρμοδιότητα των δύο ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και Αποσελέμη για τα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιεί στην Κρήτη, πόρους που οφείλει να εξεύρει και να χρηματοδοτήσει το εποπτεύον Υπουργείο, πράγμα που διαφαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί άμεσα.

Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά και στην ΔΕΔΔΗΕ τόσο προφορικά μετά από άμεση επικοινωνία σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε συνέχεια σειράς εγγράφων που αναλύουν την πραγματική κατάσταση, λόγος για τον οποίο δεν αναμένονταν ότι η ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρούσε στην διακοπή της ηλεκτροδότησης αναμένοντας την χρηματοδότηση του Οργανισμού.
Το αίτημα του Οργανισμού προς την ΔΕΔΔΗΕ για την επανασύνδεση με τον διακανονισμό της οφειλής σε 70 δόσεις δηλαδή την καταβολή 50.00€/μήνα ελπίζουμε ότι θα γίνει άμεσα δεκτό και θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. 

Ελπίζουμε επίσης ότι θα καταβληθεί η επιχορήγηση που θα επιτρέψει σε ένα πραγματικά υγιή Οργανισμό με εξαιρετικές προοπτικές ως προς την συμβολή του  στην ανάπτυξη της Κρήτης, να επιτελέσει την αποστολή του και τις αρμοδιότητές του δηλαδή ολοκλήρωση και προγραμματισμό σημαντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την λειτουργία των Δικτύων του πρώην ΟΑΔΥΚ, τα φράγματα Βαλσαμιώτη στα Χανιά, Ποταμών στο Ρέθυμνο, Αποσελέμη στο Ηράκλειο, την λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου στο Λασίθι, όσο και τα σπουδαία συγκοινωνιακά έργα στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο της Κρήτης.”

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook