Σύμβαση ύψους 105.711,03 ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Ζαχαρίας Καλογεράκης, με την ανάδοχο εταιρεία. 

Η σύμβαση αφορά την «Προεπεξεργασία λυμάτων και δικτύου μεταφοράς τους από το οικισμό Ζωφόρων προς το ΒΙΟ.ΚΑ. Θραψανου», ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή σηπτικής δεξαμενής – αντλιοστασίου και βαρυτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων, με σκοπό τη μεταφορά των λυμάτων από το σημερινό σημείο απόληξης του αποχετευτικού δικτύου των Ζωφόρων προς τη σηπτική δεξαμενή, ενώ με τη χρήση του υφιστάμενου αγωγού πολυαιθυλενίου τα λύματα θα καταθλίβονται στο ΒΙΟ.ΚΑ. Θραψανού.  

Οι βασικές παρεμβάσεις για εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, ώστε να καταστούν εφικτές οι διεργασίες μεταφοράς των λυμάτων από το οικισμό Ζωφόρων προς το ΒΙΟ.ΚΑ. Θραψανού , αφορούν  : 

o    Κατασκευή σηπτικών δεξαμενών και αντλιοστασίων 
o    Κατασκευή βαρυτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων
o    Βασικές εργασίες στον ήδη υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων από την νέα σηπτική δεξαμενή
o    Αποκαταστάσεις λοιπών σωληνώσεων και δικτύων 
o    Εγκατάσταση νέας σηπτικής δεξαμενής – αντλιοστασίου που θα δέχεται τα λύματα από τον οικισμό των Ζωφόρων και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους τμήματα :
–    Σηπτική Δεξαμένη
–    Αντλιοστάσιο εξόδου προς Ε.Ε.Λ. Θραψανού 
–    Χώρο ηλεκτρικού Πίνακα, Η/Ζ
–    Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων 
–    Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός)

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook