Από το Δήμο Πλατανιά γίνεται γνωστό πως καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Πλατανιά αναλαμβάνει – σύμφωνα με την με την υπ. αρ.  582/2015 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ι. Μαλανδράκη, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1049/16-10-2015, τχ. Γ’ - ο κ.Γαβριήλ Κουρής, Κοινωνικός - Πολιτικός Επιστήμων (B.A., M.P.Adm.) με επιστημονική εξειδίκευση στο σχεδιασμό και υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών στο δημόσιο τομέα και στην ανάλυση και αξιολόγηση κρατικών πολιτικών και με αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Τα στοιχεία επικοινωνίας του νέου Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πλατανιά είναι τα εξής:

    Ταχ. Δ/νση: Γεράνι Χανίων, T.K. 730 14
    Τηλέφωνο:  (+30) 2821 3 40006               
    Τηλεμοιoτυπία (Fax): (+30) 2821 3 40090
    Ε-mail: gengram   platanias.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιογραφικό και τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πλατανιά κ. Γ. Κουρή είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Δήμου Πλατανιά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.platanias.gr/municipality/generalsecretary/gengramcv.html


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook