Υποχρεωμένες να μειώσουν τις τιμές λιανικής των κλήσεων περιαγωγής, θα είναι και πάλι οι ευρωπαϊκές εταιρείες κινητής της τηλεφωνίας από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 30η Ιουνίου 2012.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν οι καταναλωτές που επιλέγουν την ευρωχρέωση, η οποία αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ, δεν θα καταβάλλουν περισσότερα από 35 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εξερχόμενες κλήσεις και 11 λεπτά για τις εισερχόμενες, κατά την παραμονή τους σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς προβλεπόμενων μειώσεων των τιμών βάσει του ισχύοντος κανονισμού της ΕΕ για την περιαγωγή, η ισχύς του οποίου λήγει στο τέλος Ιουνίου 2012.

Φθηνότερες υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας

Οι μέγιστες τιμές λιανικής (χωρίς ΦΠΑ για κλήσεις περιαγωγής θα μειωθούν κατά την περίοδο από 1η Ιουλίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2012. Οι τιμές αυτές θα μειωθούν από τα 39 λεπτά που είναι σήμερα σε 35 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εξερχόμενες κλήσεις και από 15 λεπτά σε 11 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Για τις εκτός ευρωζώνης χώρες, το ποσό θα υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουνίου 2011.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τις τηλεπικοινωνίες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες για την περιαγωγή δεδομένων και τη μείωση των τιμών των κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας.

Περιαγωγή δεδομένων

Από την 1η Ιουλίου 2011, η μέγιστη χονδρική τιμή για την περιαγωγή δεδομένων (η τιμή που χρεώνουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μεταξύ τους) θα μειωθεί στα 50 λεπτά ανά MegaByte (από 80 λεπτά ανά MB). Ο ισχύων κανονισμός δεν προβλέπει μέγιστη λιανική τιμή για υπηρεσίες δεδομένων.

Οι καταναλωτές και όσοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται από απρόβλεπτους «φουσκωμένους λογαριασμούς» για τη λήψη δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι μηνιαίοι λογαριασμοί για τηλεφόρτωση δεδομένων περιορίζονται σε 50 ευρώ, εκτός αν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό.

newsit.gr