Την απελευθέρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών έως το 2012 δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ανακοίνωσή της σήμερα Σάββατο.

 Τα οφέλη από την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών θα ανέλθουν σε ετήσια κέρδη από 60 έως 140 δις. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μία αύξηση του ΑΕΠ από 0,6% έως 1,5%.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ, «στη σημερινή εποχή της κρίσης, χρειάζεται να απελευθερώσουμε το διαθέσιμο αναπτυξιακό δυναμικό που υπάρχει σε μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Έτσι θα παρέχονται καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις της ΕΕ».

Με το σκεπτικό ότι εννέα στις δέκα θέσεις εργασίας δημηουργούνται στον τομέα των υπηρεσιών, υπό αυτήν την έννοια  η αγορά υπηρεσιών αποτελεί την κινητήριο δύναμη της οικονομίας της ΕΕ, και η ανεμπόδιστη λειτουργία της θα επιταχύνει αυτή τη δυναμική.

 Ωστόσο, μολονότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος τα δύο τρίτα του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ, αντιστοιχούν μόνο στο ένα πέμπτο περίπου των συνολικών εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ.

Σήμερα, μόνο το 8% περίπου των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε άλλα κράτη μέλη.

 «Αυτή η έλλειψη δυναμισμού όχι μόνο περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές, αλλά εμποδίζει και τις μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

Με σκοπό, λοιπόν, τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς υπηρεσιών στην ΕΕ, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σειρά δράσεων.

Χρονικά αυτές περιλαμβάνουν:

Το 2011 και το 2012, η Επιτροπή θα διενεργήσει «έλεγχο επιδόσεων» της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών από τη σκοπιά των χρηστών, π.χ. ενός Έλληνα αρχιτέκτονα που επιθυμεί να σχεδιάσει ένα σπίτι στην Ιταλία ή ενός κατοίκου της Φινλανδίας που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός Τσέχου λογιστή. Σκοπός είναι να επισημανθούν συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούν εμπόδια στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών και πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων κανόνων ενδέχεται να έχει απροσδόκητα αποτελέσματα.

 Το 2011, η Επιτροπή θα προβεί σε μια πρώτη οικονομική εκτίμηση των αποτελεσμάτων από τη μεταφορά της οδηγίας και των επιπτώσεών της στη λειτουργία των αγορών υπηρεσιών και ανάλογες εκθέσεις, ετησίως.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook