Υπέρ της μείωσης της συνεισφοράς της Ελλάδας στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2011 κατά 84 εκατ. ευρώ ψήφισαν οι ευρωβουλευτές. Το ποσό αυτό είναι ουσιαστικά το πλεόνασμα που προέκυψε από τη χρήση του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Συνολικά στα κράτη – μέλη της ΕΕ θα επιστραφούν 4,54 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 2,72 δισ. ευρώ αποτελούν υπόλοιπα από προγράμματα που υλοποιήθηκαν το 2010, ενώ το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από πρόστιμα και πλεονάσματα από συναλλαγματικές διαφορές.