Ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης συνυπογράφει την επιστολή 1000 και πλέον βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων της ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος με την οποία ζητάνε την επιβολή φόρου για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η επιστολή απευθύνεται προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. , προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ, Herman van Rompuy , τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso και τον αρμόδιο επίτροπο για την φορολογία κ. Algirdas Semeta .

Οι υπογράφοντες βουλευτές εισηγούνται την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού φόρου επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (ΦΧΣ) ώστε να πληρώσουν οι κερδοσκόποι το αντίτιμο που αναλογεί στην ανεξέλεγκτη και επικερδή τους δραστηριότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να μην μετακυλιθεί το κόστος της κρίσης μονόπλευρα στους απλούς πολίτες που δεν την προκάλεσαν.

Οι βουλευτές ζητάνε επιτακτικά μια δίκαιη και αποτελεσματική συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών αγορών στις κοινωνίες τους και για τον λόγο αυτό απαιτούνε την άμεση θέσπιση ενός φόρου κατά της κερδοσκοπίας σε ευρεία φορολογική βάση , γύρω από ακόλουθες “κόκκινες γραμμές”:

1 - 0,05% και τίποτα λιγότερο: εισαγωγή ενός εξαιρετικά χαμηλού φορολογικού συντελεστή για όλες τις συναλλαγές, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο φόρος δεν θα επιβαρύνει τους απλούς πολίτες και την πραγματική οικονομία.
2 - 200 δισεκατομμύρια Ευρώ: Ο φόρος αυτός να τεθεί σε μια ευρεία φορολογική βάση για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι τομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα θα συνεισφέρουν επαρκώς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ένας ευρωπαϊκός ΦΧΣ μπορεί να αποφέρει έσοδα €200 δις ετησίως.
3 - Ένας ευρωπαϊκός φόρος ως το πρώτο βήμα: Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ο φόρος αυτός να ισχύσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ΦΧΣ θα είναι το πρώτο βήμα μιας παγκόσμιας στρατηγικής.
4 - Ένας φόρος που παρέχει πόρους για την σύγχρονη προοδευτική ατζέντα.

Η συντηρητική ατζέντα που βασίζεται στην λογική 'μόνο λιτότητα' έχει ολέθριες συνέπειες για τους απλούς ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κοινωνικά, περιβαλλοντικά και παγκόσμια ζητήματα έχουν κεντρική θέση στην στρατηγική των ευρωπαϊκών κρατών για την υπέρβαση της κρίσης. Επιπλέον οι βουλευτές απαιτούνε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του ΦΧΣ και ζητούν να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις το 2012 ώστε ο φόρος να τεθεί σε ισχύ το 2013.

Κλείνοντας την επιστολή τους, οι υπογράφοντες, καλούν όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανταποκριθούν στο αίτημα των Ευρωπαίων πολιτών και να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση.