Αντικαταστάθηκαν στην Οδό Χάνδακος από 8 μεγάλους Σχίνους οι Νεραντζιές οι οποίες προσβάλλονταν συχνά από ασθένειες και οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν βιολογικά.

Οι Σχίνοι που τοποθετήθηκαν είναι της Ελληνικής Μεσογειακής Χλωρίδας και είναι ανθεκτικοί στο μικροκλίμα της περιοχής και δεν προσβάλλονται από ασθένειες.

Επίσης εκτελούνται από την Υπηρεσία Πρασίνου και θα έχουν ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες οι εργασίες αντικατάστασης του παλαιού χλοοτάπητα στην Πλατεία Κορνάρου με νέο χλοοτάπητα, ο οποίος θα αρδεύεται από το εγκατεστημένο αυτόματο αρδευτικό δίκτυο ποτίσματος.

Τέλος η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου συνεχίζει τις εργασίες αντικατάστασης και τοποθετήσεις θάμνων και δέντρων που έχουν προσβληθεί από ασθένειες σε όλη την πόλη του Ηρακλείου.