Έκθεση ζωγραφικής του Θανάση Στεργίου με τίτλο “Χάρτινα Άτιτλα Βλέμματα” θα πραγματοποιηθεί στον Ηριδανό cafe-bar-bistro Ανδρογεως 8 στο Ηράκλειο Κρήτης από 15 Δεκεμβρίου 2015 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2016, σε επιμέλεια της κας Δήμητρας Πατέρα (’’Σούσουρο των Αγγέλων).

"Ο καλλιτέχνης σε μια σειρά έργων μικτής τεχνικής σε χαρτί, όπου το ανθρώπινο βλέμμα κυριαρχεί, βυθίζεται και μας βυθίζει, σε αισθήματα που δεν εκφράζονται αλλά υπονοούνται.

Η Σιωπή που χαρακτηρίζει το έργο του, είναι αυτή που μπορεί να μας οδηγήσει σε συνομιλία με το κομμάτι του εαυτού μας που μας επιτρέπει το στοχασμό και την εμβάθυνση των συναισθημάτων μας."
Δήμητρα Πατέρα.


’’Σούσουρο των Αγγέλων” κα Δήμητρα Πατέρα, τηλ. επικοινωνίας: 2810 220903.