Στην άμεση ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις αγορές του Δημοσίου και στην ίδρυση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΣ) θα πρέπει να προχωρήσει η Κυβέρνηση.

Για να αρθούν οι επιφυλάξεις γύρω από το καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και για να εντοπισθούν στρεβλές πρακτικές και ανομίες η τρόικα έχει ζητήσει από την κυβέρνηση την παροχή ψηφιακών εργαλείων στις αναθέτουσες Αρχές για την προκήρυξη των συμβάσεων και την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών.

Αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών θα προβλέπει μεταξύ άλλων την ηλεκτρονική παραλαβή προσφορών, το άνοιγμα και την αξιολόγησή τους. Το σύστημα θα παρέχει ενημέρωση για τις προκηρύξεις των διαγωνισμών και βοήθεια για την υποβολή προσφορών τόσο σε οικονομικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού όσο και στο κοινό.

Το πλαίσιο ηλεκτρονικών συμβάσεων θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο 2012 να είναι πλήρως λειτουργικό και να εμπεριέχει όλες τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων καθώς και τα  αποτελέσματά τους.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε επανεξέταση του συστήματος έννομης προστασίας κατά των διαδικασιών ανάθεσης και στον εντοπισμό τρόπων αύξησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων.

Τέλος, θα προχωρήσει στην ίδρυση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στη θεσμοθέτηση και τον προσδιορισμό θέσεων εργασίας για το προσωπικό της Αρχής, καθώς και για την οργάνωση των ανθρώπινων πόρων και των ΕΑΔΣ.

in.gr