"Καλλικράτης: Βιώσιμα αναπτυξιακά μοντέλα. Δυναμική και προκλήσεις. Η περίπτωση της Κρήτης.»«Μέθοδοι και τεχνικές προώθησης και διάδοσης του καλαθιού της Κρήτης."

Αυτό ήταν το θέμα, που ανέπτυξε στο πλαίσιο της διημερίδας που πραγματοποιείται στο ΜΑΙΧ, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Προβολής και Επικοινωνίας, "Metron Ariston" Γιάννης Ξυγκάκης.

 Όπως επεσήμανε  μεταξύ άλλων ο κ. Ξυγκάκης:

"Πολύ σημαντικά στοιχεία προκύπτουν μετά από έρευνα του Μεσογειακού Αγορανομικού Ινστιτούτου Χανίων για τις συνήθειες των επισκεπτών στο Ν. Χανίων σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα που δοκιμάζουν ή αγοράζουν στην περίοδο των διακοπών τους στην περιοχή.

Πρώτα στις προτιμήσεις είναι τα τυροκομικά προϊόντα, το ελαιόλαδο και το κρασί ενώ ακολουθούν η τσικουδιά, τα πορτοκάλια και τα λαχανικά. Πολύ σημαντικά είναι τα στοιχεία για την αντιμετώπιση των επισκεπτών αναφορικά στα ίδια τα προϊόντα, την συσκευασία, την ποιότητα τους αλλά και για την σύσταση αυτών σε τρίτους και την διαθεσιμότητα τους στην χώρα τους.

Τα στοιχεία που προκύπτουν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα τοπικά προϊόντα βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο ποιότητας με έναν καλό βαθμό ικανοποίησης. Επιπλέον είναι πολύ θετικά τα στοιχεία σύστασης σε τρίτους. Αντιθέτως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, που σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ξεπερνάει το 70%, αναφορικά στην μη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις χώρες προσέλευσης των επισκεπτών αλλά και στο γεγονός της έλλειψης διαφήμισης στις χώρες αυτές, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι επισκέπτες αν υπάρχουν τα προϊόντα για αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό και για την καλύτερη προώθηση του καλαθιού της Κρήτης πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές προώθησης που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Στις τεχνικές που θα εφαρμοστούν και θα αξιοποιήσουν τους επισκέπτες στην Κρήτη και στις μεθόδους επικοινωνίας και μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και προώθηση των προϊόντων στις χώρες που βρίσκεται το κοινό στόχος.

Στην πρώτη κατηγορία πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις ενημέρωσης μέσα από άμεσες ενέργειες ώστε να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν οι επισκέπτες τα κρητικά προϊόντα.

Στόχος θα είναι να τους καταστήσουμε φορείς διάδοσης και διαφήμισης των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Στην δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να εφαρμοστούν συνολικές στρατηγικές μαζικής επικοινωνίας με τις ανάλογες διαφημιστικές καμπάνιες.

Παράλληλα θα πρέπει να εφαρμοστούν ποιο άμεσες δράσεις και δράσεις δημοσίων σχέσεων, ώστε να αποκτήσουν τα κρητικά προϊόντα την αναγνωσιμότητα που χρειάζεται.

Πολύ σημαντικό στην επιτυχία των παραπάνω δράσεων είναι η ποιότητα, η ένταση και η διάρκεια καθώς και η συντήρηση αυτών. Θα πρέπει η καμπάνια να συνδυαστεί με την Τουριστική Προβολή του Νησιού και με βασικό όχημα την δημιουργία και την προώθηση ενός νέου μοντέλου, την Κρητική Διατροφή. Η σύσταση του φορέα που θα ασχοληθεί με το Καλάθι της Κρήτης, θα πρέπει να υποστηριχτεί από όλη την κοινωνία, ώστε να επιτύχει τον στόχο της διάδοσης του."