Στη Βουλή έφερε με Αναφορά του προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, τις θέσεις του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών νομού Ηρακλείου για το θέμα της επάρκειας διδασκαλίας όσο ισχύει το παρόν νομικό καθεστώς, μέσω του υπομνήματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Όπως αναφέρουν στο υπόμνημά τους, "η επίκληση του επείγοντος της επίτευξης ομοφωνίας εντός του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΘΙΕ) προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος των εκκρεμούντων πιστοποιητικών επ' ουδενί λόγο μπορεί να δικαιολογήσει αυθαίρετο και παράνομο αποκλεισμό καθ' όλα ισότιμων πιστοποιητικών.

Είναι αδιανόητο να ζητείται συναίνεση σε κραυγαλέα διακριτική μεταχείριση. Είναι τουλάχιστον παράξενη η επιμονή καθιέρωσης στην πράξη, κανονιστικής πρακτικής και η επίκληση προηγούμενης πρακτικής, βάσει κανονιστικής απόφασης. Διαιώνιση άδικης και άνισης μεταχείρισης πολιτών και φορέων δε νομιμοποιείται χάριν διευκόλυνσης και επιτάχυνσης διαδικασιών που ικανοποιούν μόνο κάποιους ευνοημένους.

Η έλλειψη διαδικασιών και οργάνων ελέγχου της ουσιαστικής ικανότητας που πιστοποιείται από το τυπικό προσόν, δεν μπορεί να σημαίνει ότι αγνοούμε την ύπαρξη στη Μεγάλη Βρετανία φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί από το κράτος η αποκλειστική ευθύνη αυτού του ελέγχου. Σύμφωνα με την αγγλική νομοθεσία και τον κανονισμό της ρυθμιστικής για τις εξωτερικές πιστοποιήσεις αυτής της αρχής τα πιστοποιητικά ESOL που είναι διαπιστευμένα και αναρτημένα στον κατάλογο των εθνικά αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ESOL, είναι απολύτως ισότιμα μεταξύ τους όσον αφορά στο επίπεδο της ουσιαστικής γνώσης που απαιτείται από τον υποψήφιο σε κάθε επίπεδο.

Ρητά αναφέρεται και δηλώνεται ότι πιστοποιητικά πιστοποιούντων φορέων-awarding bodies (ξεχωριστό νομικό πρόσωπο) πανεπιστημίων όπως τα Cambridge ESOL, δεν είναι πανεπιστημιακοί τίτλοι, αλλά απλά πιστοποιητικά που εκδίδονται από awarding bodies και είναι ισότιμα με όποια άλλα διαπιστευμένα πιστοποιητικά από άλλους διαπιστευμένους φορείς.
Είναι αδύνατον να γίνει αποδεκτό ότι, τελείως αυθαίρετα και ενάντια σε κάθε λογική, διοικητικά στελέχη του ΣΘΙΕ αγνοώντας τη μοναδική αξιόπιστη πηγή διαπίστευσης της εγκυρότητας και ύπαρξης ουσιαστικής γνώσης θέτουν αυθαίρετα την προϋπόθεση τα πιστοποιητικά να προέρχονται από πανεπιστήμιο που δεν διαφέρει σε τίποτα από οποιοδήποτε άλλο διαπιστευμένο πιστοποιητικό διαπιστευμένου awarding bodie.

Σημειωτέον ότι φορέας που ευνοείται από αυτή την αυθαίρετη και αβάσιμη προϋπόθεση αποδοχής (έτσι κι αλλιώς είναι κανονιστική πρακτική) δεν διεξάγει τις εξετάσεις εντός της Αγγλίας που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει αντικειμενικός έλεγχος. Τέλος, σε κλίμακα μεγέθους φορείς όπως το Edexcel της Pearson είναι απείρως μεγαλύτεροι και δεν δικαιολογείται να θίγεται το κύρος και η αξιοπιστία τους που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και φέρουν και την σφραγίδα της αγγλικής αρμόδιας αρχής για την αναγνώριση και την ισοτιμία τους με όλα τα άλλα".