Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων συνυπογράφει την έκκληση του Παγκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και δεκάδων άλλων οργανώσεων και φορέων της Κρήτης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων στην Κρήτη με βάση τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση των απορριμμάτων.

Τασσόμαστε ενάντια στην υιοθέτηση «λύσεων» καύσης των απορριμμάτων, καθώς η μέθοδος αυτή παράγει καρκινογόνες διοξίνες, κοστίζει περισσότερο και αποθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών καλλιεργώντας λογικές «μαγικών λύσεων» που υποτίθεται ότι εξαφανίζουν τα σκουπίδια.

Όπως προτείνουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις η λύση είναι ένα αποκεντρωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων, διαλογή στην πηγή με 4 κάδους, δημιουργία περισσότερων κέντρων διαλογής-ανακύκλωσης, εκτεταμένη κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων τόσο σε οικιακό επίπεδο όσο και σε μονάδες σε επίπεδο δήμων.

Αυτά, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ακόμα ενός ή και περισσότερων εργοστασίων μηχανικής ανακύκλωσης/κομποστοποίησης και με σωστά φτιαγμένους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Με βάση τη διεθνή εμπειρία, σε 10-15 χρόνια αυτοί οι χώροι θα δέχονται μόνο το 15% της ποσότητας των σημερινών απορριμμάτων. Επίσης, πρέπει να αποκατασταθούν αμέσως όλες οι ανεξέλεγκτες χωματερές και τα ρέματα με τα πεταμένα σκουπίδια.

Σε ό,τι αφορά στην επιλογή της τεχνολογίας καύσης απορριμμάτων με οποιαδήποτε μορφή:

Α) Έχει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως εκπομπές επικίνδυνων αερίων και παραγωγή τοξικής στάχτης (τουλάχιστον το 25% του αρχικού όγκου των απορριμμάτων!), η οποία πρέπει να θάβεται με πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
Β) Για τους ίδιους λόγους θα πυροδοτήσει κοινωνικές αντιδράσεις.
Γ) Έχει υπερβολικά υψηλό κόστος και δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το μοντέλο που περιγράψαμε.
Δ) Όταν, μετά από πολλά χρόνια κατασκευής, λειτουργήσει θα δεσμεύει όλους τους δήμους να παρέχουν τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων για δεκαετίες. Συνεπώς βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την εφαρμογή της πρόληψης και της ανακύκλωσης.
Ε) Είναι ασύμβατη με την πρόσφατη Οδηγία 98/2008 της Ε.Ε.

Παρά τα τόσο σοβαρά μειονεκτήματα, αυτή η απαράδεκτη λύση προωθείται σε όλη την Ελλάδα από διαπλεκόμενα πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα. Δηλώνουμε πως αν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης υιοθετήσει αυτή τη «λύση», θα κινηθούμε μαζί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και δεκάδες άλλους φορείς άμεσα για τη ματαίωσή της, ενημερώνοντας τις τοπικές κοινωνίες και χρησιμοποιώντας κάθε νομικό μέσο.

Καλούμε λοιπόν φορείς και πολίτες της Κρήτης να συνυπογράψουν το σχετικό κείμενο και να πιέσουν τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων.