Από τις  7 έως τις 13 Φεβρουαρίου θα διαρκέσει ο 3ος κύκλος των σεμιναρίων ενεργειακής απόδοσης που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο τμήμα Ανατολικής Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως, τα σεμινάρια χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Κατηγορία Α, που απευθύνεται σε μηχανικούς με δικαίωμα υπογραφής Η/Μ μελετών και διαρκεί 16 ώρες και Κατηγορία Β, που πευθύνεται σε μηχανικούς με δικαίωμα υπογραφής Αρχιτεκτονικών μελετών διαρκεί 20 ώρες.