Στη δημοσιότητα, στην τελική του μορφή, δόθηκε, μετά την επεξεργασία και έγκριση από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, το σχέδιο νόμου «για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου».

Σύμφωνα με όσα προβλέπoνται στξη μεταβατική διάταξη του ν/σχ, οι ήδη υφιστάμενες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), έως το τέλος του χρόνου έχουν περιθώριο να αποφασίσουν την μετατροπή τους είτε σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) είτε σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχέδιου, η μετατροπή των ΕΑΣ και οι αντίστοιχες καταστατικές αλλαγές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου του 2012, οπότε και θα προχωρήσει η αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων που θα προκύψουν. Όσες ΕΑΣ δεν λάβουν απόφαση για μετατροπή θα διαγραφούν από το μητρώο.

Επιπλέον, οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) και οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.), μπορούν να μετατραπούν σε ΑΕΣ εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση μετέχουν κατά πλειοψηφία ΑΣ του παρόντος σχεδίου νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρούνται στο Μητρώο.

Παράλληλα θεσπίζεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου θα καταχωρούνται οι συνεταιρισμοί μετά την αξιολόγησή τους.

Η αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών θα διενεργείται ετησίως με βάση τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που οι ίδιοι θα υποβάλλουν.

Αλλαγές επέρχονται και στον τρόπο εκλογής της διοίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ Έτσι θεσμοθετείται η εκλογή της διοίκησης της από πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων που θα συνέρχεται για το σκοπό αυτό κάθε τέσσερα χρόνια. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με καθολική ψηφοφορία των μελών τους.

Επιπλέον, θεσπίζεται η άμεση χρηματοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ καθώς και των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, προκειμένου αυτές να αντιμετωπίσουν το κόστος ίδρυσης και ανάπτυξης τους.

naftemporiki.gr