Το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών που θα βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, ειδική εκδήλωση, όπου η εταιρεία θα τιμήσει στελέχη της που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης για την πολύχρονη προσφορά τους.