Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ρεθύμνης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει τους αμπελουργούς του Νομού ότι η ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015, ότι θα επαναλειτουργήσει από την 10η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2016.

Επιπρόσθετα, για το διάστημα από την 11η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2016, δίνεται η δυνατότητα υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων συγκομιδής μόνο για όσα αμπελοτεμάχια παρουσιάζουν προβλήματα στο Αμπελουργικό Μητρώο και δεν δύνανται να διορθωθούν άμεσα.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τη ΔΑΟΚ Ρεθύμνου στο τηλ: 2831343808 κ. Κασωτάκη Πέτρο ή στο τηλ: 2831343805