Κύριε Τσίπρα σας παρακαλούμε θερμά ..."ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΜΑΧΗ"( για το ασφαλιστικό αυτή τη φορά )  αν είναι όπως αυτές που δώσατε μέχρι σήμερα !!! Φτάνει...

Κ.Σ