Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων σε απάντηση της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ Χανίων σχετικά με την αυτοτέλεια της ΔΕΔΙΣΑ:

"Από τις εφημερίδες πληροφορηθήκαμε ότι το ΠΑΣΟΚ Χανίων καλεί «όλους τους εμπλεκόμενους και ειδικά τους βουλευτές και υπουργούς του νομού να βγουν ανοικτά, και δημόσια να δεσμευτούν και να στηρίξουν εμπράκτως» την αυτοτέλεια της ΔΕΔΙΣΑ.

Οπωσδήποτε προκαλεί θυμηδία να εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ την σημερινή κυβέρνηση γιατί δεν λύνει το πρόβλημα που αυτό δημιούργησε! Γιατί βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι η συγχώνευση αυτή προκύπτει ως καλλικρατική υποχρέωση (άρθρο 16 Ν.4071/2012).

Ωστόσο, κάθε απορία ως προς την θέση και τις ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ θα λυνόταν με μια απλή ανάγνωση του τοπικού Τύπου. Γιατί σε πολύ πρόσφατη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων (29-12-2015) υπάρχει πλήρης αποσαφήνιση των θέσεών μας για την διατήρηση της αυτοτέλειας της ΔΕΔΙΣΑ Χανίων καθώς και τις ενέργειές μας προς αυτή την κατεύθυνση."