Με αφορμή την προωθούμενη κατάργηση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και την υποχρεωτική παραχώρηση όλων των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων αυτής στον περιφερειακό σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α., για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των τοπικών Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α., το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, με την υπ’ αριθμ. 509/2015 απόφασή του, κατά την Τακτική Συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2015, με ομοφωνία των παρόντων μελών του αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και την κάθετη αντίθεσή του σε ενέργειες και τακτικές, οι οποίες υπονομεύουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του τομέα καθαριότητας, εναπόθεσης και ανακύκλωσης των Δήμων του Ν. Χανίων. 

Επίσης, στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑΚ και ζητά την επιχειρησιακή αυτοτέλεια της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την υφιστάμενη αυτοδιοίκητη μορφή της προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία μιας απολύτως άρτιας δομής στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με την καλύτερη πρακτική σε επίπεδο χώρας, η οποία κατόπιν της απορρόφησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους 15.000.000,00€ την περίοδο 2007-2013 για τον εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έχει αποτελέσει πρότυπο στην διαχείριση των απορριμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο και έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην διάδοση μεθόδων και τεχνογνωσίας στον τομέα της καθαριότητας σε φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η παραπάνω απαίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις σχετικές Αποφάσεις και των λοιπών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης”.

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στον Υπουργό  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τους Βουλευτές του Νομού Χανίων, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.