Στο πλαίσιο της επικείμενης Αναδιοργάνωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων (Ε.Α.Υ.Ν. Χανίων) και η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α.Α.) έχουν προγραμματίσει για σήμερα Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 19:00΄ συνάντηση με τους Δημάρχους και τους Βουλευτές του Νομού Χανίων στα γραφεία της Ε.Α.Υ.Ν. Χανίων (όπισθεν Δικαστηρίων Χανίων).

Στη συνάντηση θα παρουσιασθεί η κοινή πρόταση των δύο Ενώσεων για το εν λόγω θέμα στον ενταύθα Νομό, να συγκριθεί αυτή τόσο με το προτεινόμενο από φυσική και πολιτική ηγεσία σχέδιο, όσο και με οποιοδήποτε άλλο σχέδιο έχει προταθεί, με απώτερο σκοπό να προκριθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για μία ρεαλιστική - άμεσα εφαρμόσιμη υπό τις παρούσες συνθήκες και αποτελεσματική Αναδιάρθρωση που θα αποφέρει τη μέγιστη βελτίωση στην απόδοση της λειτουργίας της τοπικής ΕΛ.ΑΣ.